Privacyverklaring

“Word gelukkig. Gedraag je extravert!”

21 november 2022
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Evy Kuijpers

Wie zich extravert gedraagt, is gelukkiger, zo blijkt uit onderzoek. Is het ook voor eerder introverte mensen beter om zich extraverter op stellen? Zou dat goed zijn voor hun welzijn?

Dat is - een beetje kort door de bocht – de conclusie die je zou kunnen trekken, als je een aantal studies erop naleest. Een van de onderzoeken werd gevoerd door Evy Kuijpers, doctoraatstudent op het departement arbeids- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Out-of-charactergedrag kost energie

Evy Kuijpers relativeert meteen: “Mensen wordt vaak aangeraden zich extraverter te gedragen door bijvoorbeeld naar een netwerkmeeting te gaan en te socializen, een one size fits all-aanpak die voor iedereen zou moeten gelden. Maar het kan ook uitputtend zijn om dingen te moeten doen die niet in je aard liggen. Denk eens aan een extravert die zich stil moet houden tijdens een vergadering of een introvert die een presentatie moet geven voor een groot publiek. In dit geval gedragen mensen zich out of character, en dit kan energie kosten.”

Theorie

Toch is het besluit van de studie van Evy Kuijpers dat extravert gedrag gelukkiger maakt. De studie valt volgens de doctoraatstudente in de categorie van more is better. Respondenten vulden ongeveer vijf keer per dag een vragenlijst in over hoe extravert ze zich op dat moment gedroegen en hoe ze zich daarbij voelden. “Bij ons onderzoek zagen we dat in weken waarin respondenten zich extraverter gedroegen dan normaal, zij positievere gevoelens ervaarden. Kortom: hoe extraverter, hoe beter. Maar voor het advies ‘gedraag je eens wat extraverter’ zullen we toch nog erg voorzichtig moeten zijn. Hoewel mensen die van nature introverter zijn zeker baat hebben bij het aannemen van extravert gedrag, zijn er ook studies die aantonen dat dit (op langere termijn) vermoeiend kan zijn.”

Voorzichtig mee zijn …

Het is uitkijken met het algemene advies dat mensen zich extraverter moeten gedragen. Hoewel het op korte termijn voordelig kan zijn om uit je introverte comfortzone te stappen, kan dit effect teniet gedaan worden doordat dit gedrag uitputtend kan zijn op lange termijn. “In ons onderzoek keken we naar wekelijkse effecten, maar het is natuurlijk mogelijk dat de vermoeidheid zich over een ander tijdsframe toont”. Wees dus voorzichtig met het naar netwerkevents en recepties sturen van introverte mensen. Toch neemt dit niet weg dat in dit onderzoek ook introverte mensen aangaven dat ze zich gelukkiger voelden in de weken dat zij zich extraverter gedroegen dan normaal.

Bron

Kuijpers, E., Pickett, J., Wille, B., & Hofmans, J. (2022). Do you feel better when you behave more extraverted than you are? The relationship between cumulative counterdispositional extraversion and positive feelings. Personality and Social Psychology Bulletin48(4), 606-623