Privacyverklaring

HRupdate 9 november - Productiviteit

8 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Zal technologie onze productiviteit boosten? Misschien. Maar zonder de juiste werkorganisatie zal dat toch tegenvallen. Zeker in een organisatiecultuur die een verkeerd begrepen opvatting van productiviteit aanmoedigt.

Op de werkvloer wordt ‘productief zijn’ wel eens gelijkgesteld met vele uren kloppen en (extreem) flexibel zijn. Dat garandeert niet dat teamleden daarbij de doelen halen die er echt toe doen.

In een andere context wijst Bieke Purnelle erop dat vrouwen extra het slachtoffer zijn van culturen die bewust of onbewust ‘hyperflexibiliteit’ belonen. “Ze tonen meer waardering voor geleverde prestaties op tijdstippen die zorgverleners dikwijls aan zorg besteden voor kinderen of hulpbehoevenden. Die zorgverleners zijn nog vaker vrouwen dan mannen. Bovendien is die zorg onbetaald.”

Hopelijk creëert formidabele technologie niet de illusie dat we om het even waar nu veel meer ‘werk kunnen verzetten’. Hopelijk zorgt hr voor een goed begrip van productiviteit in functie van juiste doelen en voor een werkorganisatie die daarop is afgestemd.

Onze inspiratie deze week