Privacyverklaring

Hoe groter de onderneming, hoe meer artificiële intelligentie

22 maart 2023
Tekst
Matthias Vanheerentals
Beeld
Cottonbro Studio (Pexels)

Artificiële intelligentie (AI) leidt niet noodzakelijk tot meer productiviteit. Dat blijkt uit gegevens van de OESO die het Federaal Planbureau analyseerde.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Belgische ondernemingen meer artificiële intelligentie ontwikkelen en gebruiken dan in de meeste andere onderzochte landen. Het gaat vooral om grotere ondernemingen met een aantal jaar op de teller.

De gegevens tonen aan dat de tien procent productiefste ondernemingen in België het meest AI ontwikkelen en gebruiken en de tien procent minst productieve ondernemingen het minst. Dat betekent niet noodzakelijk dat AI tot meer productiviteit leidt. Een reden hiervoor kan zijn dat het net de productiefste bedrijven zijn die de meeste financiële mogelijkheden hebben om te investeren in de technologie.

Extra investeringen

In de meeste onderzochte landen zijn er voorlopig weinig aanwijzingen dat de ontwikkeling en het gebruik van AI door ondernemingen leidt tot meer productiviteit. Een verklaring voor de voorlopig onduidelijke impact van AI op de productiviteit kan de recente introductie van de technologie zijn en de nood aan extra investeringen in complementaire ICT en vaardigheden.

Schaalvoordelen

Van de onderzochte bedrijven heeft 25 procent van de grote ondernemingen (250 of meer werknemers) in België zelf de technologie ontwikkeld. 42 procent gebruikt de technologie. Voor kleinere ondernemingen ligt de ontwikkeling of het gebruik ervan merkelijk lager. De reden hiervoor is dat grote ondernemingen meer schaalvoordelen hebben als gevolg van enerzijds de hoge vaste kosten die gepaard gaan met het gebruik van AI en anderzijds de bijkomende investeringen in data, software en AI-experts.

ICT-intensieve bedrijfstakken

Zowel ondernemingen die zes tot tien jaar op de teller hebben als oudere ondernemingen ontwikkelen en gebruiken meer AI dan startende ondernemingen. AI vindt vooral ingang bij ICT-intensieve bedrijfstakken, maar ook in enkele minder evidente sectoren zoals uitgeverijen, chemiebedrijven en bedrijven die actief zijn in elektriciteit of papier. Toch gebruiken nog veel bedrijven in België geen AI, omdat ze niet over de nodige expertise beschikken, problemen hebben met zowel de beschikbaarheid of kwaliteit van de gegevens en botsen op de incompatibiliteit met bestaande apparatuur, software of systemen.

OESO

Voor zijn beknopte analyse baseerde het Federaal Planbureau zich op de eerste resultaten van het AI Diffuse project van de OESO. Dit project onderzoekt de impact van AI in tien landen waaronder België. Voor de Belgische deelname werd er gebruikgemaakt van gegevens uit de enquête ICT en e-Commerce bij ondernemingen van 2021 van Statbel. Deze gegevens hebben betrekking op 2020.