Privacyverklaring

Tewerkstelling in Belgische bedrijven stijgt vierde jaar op rij

20 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden

De tewerkstelling in België is voor het vierde jaar op rij gestegen. Ondanks een lichte terugval in vergelijking met vorig jaar, waren er eind 2023 zo’n 6,6% meer mensen aan de slag in ons land dan in 2019. ​ Dat stelt hr-dienstenbedrijf Acerta vast. Ze volgen de evolutie in tewerkstelling jaarlijks bij een vaste set van 21.000 werkgevers in alle sectoren en bij bedrijven tot 1.000 werknemers. De tewerkstelling nu is groter dan vier jaar geleden (2019). Uitzondering is de metaal- en maakindustrie.

Acerta volgt een vaste set van 21.000 werkgevers en hun reële tewerkstelling over de jaren. Eind december 2023 tonen die werkgevers een gemiddelde tewerkstellingsgroei van 6,6% sinds 2019. Na de dip in het coronajaar 2020 was er eerst een piek in 2021. Daarna bleef de groei aanhouden, weliswaar tegen een milder tempo. Tussen eind december 2022 en eind december 2023 bedraagt de groei nu 1,6%.

Werkzaamheidsgraad van 72%

Kathelijne Verboomen, directeur Kenniscentrum Acerta Consult: “Tewerkstelling is een belangrijke sociale en economische parameter. Het Steunpunt Werk rapporteerde eerder al voor het derde kwartaal van 2023 een werkzaamheidsgraad van 72% in België. Verschillende indicatoren, zoals de cijfers over tewerkstelling, wijzen op een positieve evolutie richting het nationale streefdoel van 80% werkzaamheidsgraad. En dit betreft enkel de contracten van bepaalde en onbepaalde duur. Die worden nog aangevuld met flexi- en studentenjobs.”

Negatieve tewerkstellingsgroei in metaal- en maakindustrie

In alle sectoren en alle bedrijven tot 1.000 werknemers, is de tewerkstelling nu groter dan vier jaar geleden (in 2019). De enige uitzondering is de metaal- en maakindustrie. In de bedrijven die behoren tot de metaal- en maakindustrie kromp de tewerkstelling het voorbije jaar weliswaar licht met -1,1%,maar gaan er met -9,4% op achteruit in vergelijking met vijf jaar geleden. Toch wel verontrustend aangezien deze bedrijven zich meestal in het begin van de waardeketen bevinden.

Kathelijne Verboomen: “De metaal- en maaksector liet al blijken zich moeilijk te kunnen herstellen van de opeenvolgende crisissen van de voorbije jaren. Sommige crisissen houden aan, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Er komen nieuwe crisissen bij, bijvoorbeeld de spanningen in het Midden-Oosten die zich laten voelen tot in internationale wateren met gevolgen voor het internationale transport. Dat helpt de sector niet vooruit. Het is positief dat in tijden van arbeidskrapte de tewerkstelling toeneemt in alle bedrijven, ongeacht het aantal werknemers, maar toch merken we dat de sterkste groei zich voornamelijk situeert bij de kleinere ondernemingen, tussen de 5 à 20 werknemers.”

Eén op de 20 Belgen combineert twee jobs

Steeds meer beroepsactieve Belgen combineren meerdere jobs. Op dit moment hebben 253.900 werkende Belgen twee jobs. Dat is maar liefst 5% van onze beroepsactieve bevolking en bijna een kwart meer (+24,7%) in vergelijking met 10 jaar geleden. Het gaat bijvoorbeeld over mensen die zelfstandig zijn in bijberoep, die twee deeltijdse jobs doen, die hun hoofdberoep combineren met een flexi-job ...

Piek bij de 65-plussers

De analyse van Acerta toont nog een andere opvallende trend: de grootste toename van mensen met twee jobs zit bij de beroepsactieve 65-plussers. In 2023 waren er in België 3.700 65-plussers met twee jobs, dat is 5,1% van de beroepsactieve 65-plusser in ons land, 67,6% meer dan tien jaar geleden.