Privacyverklaring

Voka: We hebben nu eerder een indexsprong nodig

9 december 2022
Tekst
Jo Cobbaut

Als ondernemingen zelf mogen beslissen over de uitreiking van een loonpremie, zullen acht op de tien die premie niet toekennen. Voka verwacht omzetdalingen, uitstel van investeringen en afslanking van het personeelsbestand. Een indexsprong is in die omstandigheden veel meer aangewezen.

Dat concludeert Voka uit een eigen enquête bij vijfhonderd bedrijven. Het Vlaams netwerk van ondernemingen is tegen de koopkrachtpremie, zoals recent geformuleerd in het voorstel van de federale regering aan de sociale partners in de Groep van 10.

Loonstijgingen inperken

De loonkosten vormen vandaag de allergrootste zorg van de bedrijfswereld. Ondernemingen vragen prioritaire politieke actie om de loonstijgingen binnen de perken te houden.

“Bedrijven vragen zich vertwijfeld af wat de politiek kan doen om de ongeziene loonstijgingen te temperen. Toch gebeurt het omgekeerde: de federale regering stelt bovenop de index nog nieuwe loonpremies voor. De concurrentiepositie van onze bedrijven staat sterk onder druk. We hebben nu geen extra premies nodig, maar wel een mildering van de loonkoststijging, bijvoorbeeld door een indexsprong”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Loonpremie

De federale regering bereikte recent een akkoord over het loonkader voor de komende twee jaar. Daarin is voorzien in de mogelijkheid voor bedrijven die winst realiseren, van een loonpremie van 500 euro tot 750 euro, bovenop de index. Het toekennen van de premie en de grootte ervan moeten op sectoraal niveau onderhandeld worden. Bedrijven zijn ​absoluut ​ geen vragende partij om premies bovenop de index in te voeren. Uit de enquête van Voka blijkt nu dat 80 procent van de ondernemingen de premie niet zou toekennen, mochten ze daar zelf over kunnen beslissen.

De loonkosten zijn nergens in Europa sneller gestegen dan in België. In de periode ’22-’24 zullen de Belgische lonen door de automatische indexering met 21 procent stijgen, wat overeenkomt met een extra loonkost voor de private ondernemingen van 32 miljard euro. De loonpremies tot 750 euro dreigen dat bedrag verder te laten oplopen. Belgische bedrijven zien de loonhandicap op die manier verder toenemen.

Omzetdaling

Bedrijven kijken aan tegen een omzetdaling met gemiddeld 3 procent in het laatste kwartaal van dit jaar. Ook volgend jaar wordt een gelijkaardige omzetdaling verwacht. Daarmee wordt het recessiescenario voor de Belgische economie nogmaals bevestigd. De stijgende loonkost is de belangrijkste belemmering voor de activiteit op dit moment.

Ondernemingen nemen maatregelen om de stijgende loonkosten op te vangen. De investeringsplannen voor de komende twee jaar worden gemiddeld met 12 procent teruggeschroefd. Een op de drie bedrijven verwacht een inkrimping van de personeelsgroep door te voeren in de komende maanden.