Privacyverklaring

Loonindexatie kost onze transportbedrijven buitenlandse klanten

8 december 2022
Tekst
Peter Ooms

De loonindexatie van 10,96 procent die vanaf 1 januari van kracht wordt in de transportsector heeft een nefaste impact op de Belgische vervoersbedrijven.

“Lonen maken ongeveer veertig procent uit van onze totale kost en die stijgt met bijna elf procent, alleen al door de automatische loonindexering. Die verhoging komt bovenop de algemene prijsevolutie. Ook de kosten voor nieuwe voertuigen, verzekeringen, energie, brandstof en alle algemene onkosten gaan omhoog. Voor Belgische klanten is dit een bekend verhaal. Bij hen kunnen we nog op begrip rekenen, maar bedrijven in Nederland, Duitsland of Frankrijk stellen vast dat wij voor nieuwe contracten duurder zijn dan de lokale transportbedrijven. Ik heb zo al twee buitenlandse klanten verloren. Zij kiezen voor een transporteur uit eigen land. Bij andere klanten gaan de onderhandelingen verder, maar ze verlopen zeer moeizaam”, zegt Benny Smets, ceo van Ninatrans.

Brandstoftoeslag

Er bestaat een mechanisme om de schommelingen van de brandstofprijzen door te rekenen. “Die brandstoftoeslagen zijn algemeen bekend. Dat mechanisme neutraliseert de impact van prijsstijgingen en -dalingen omdat je ze kan doorrekenen. Dat bestaat niet voor loonsverhogingen.”

De loonindexatie - een typisch Belgisch mechanisme dat haast nergens anders in Europa bestaat - maakt Belgische transporteurs opnieuw de duurste van heel Europa. “Een aantal jaar geleden zaten we ook in die positie. We hebben dan hard gewerkt om het prijsverschil weg te werken, maar met de automatische indexatie staan we in één klap weer bovenaan de lijst. Nederland was tot voor kort een beetje duurder dan België. Nu is dat niet meer het geval. Soms kunnen we ons nog profileren met een aangepaste dienstverlening en een betere service. Waar dat niet lukt, prijzen we ons uit de markt en krijgen we het deksel op de neus”, zegt Benny Smets.

“Doe iets aan de brutokost”

“Ik wil nog benadrukken dat ik het normaal vind dat onze chauffeurs en de andere medewerkers meer nettoloon ontvangen om de inflatie te compenseren. Als bedrijf moeten we echter de totale loonkosten betalen en die extra kosten lopen uit de hand. De loonindexatie die er nu aankomt, moet de overheid aanzetten om eindelijk werk te maken niet alleen van de discrepantie tussen het nettoloon en de totale loonkost, maar ook van onze concurrentiekracht, die er zienderogen op achteruitgaat”, zegt Benny Smets.

Ninatrans is een Leuvense transporteur met onder meer filialen in Nederland en Duitsland. De internationale groep telt meer dan driehonderd medewerkers, driehonderd vrachtwagens en realiseert jaarlijks 45 miljoen euro omzet.