Privacyverklaring

Koopkrachtpremie voor goede resultaten

24 april 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Tim Douglas (Pexels)

Bijna een op de tien kmo’s is van plan zijn medewerkers de pas goedgekeurde eenmalige koopkrachtpremie te geven. Die koopkrachtpremie onder de vorm van een consumptiecheque bedraagt maximaal vijfhonderd euro bij goede resultaten en maximaal zevenhonderdvijftig euro bij uitzonderlijk goede resultaten in 2022.

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en ontwerp van KB al goed eind december 2022, zo recapituleert SD Worx. De hr-dienstverlener vroeg aan 731 kmo’s wat ze van plan zijn.

Financiële ruimte

Hoe breed zal de koopkrachtpremie worden toegekend? Van alle kmo’s zal

  • 57% zeker geen premie toekennen;
  • 34,4% later beslissen
  • 9% zeker een premie toekennen.

De meeste kmo’s (57%) zijn niet van plan een premie toe te kennen, omdat zij geen financiële ruimte meer hebben door de automatische loonindexatie (67%) of omdat de financiële resultaten het niet toelaten (20%).

Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx, is niet verbaasd dat een op de drie nog onbeslist is, want “de sectoronderhandelingen moeten nog starten”.

Collectief

Hoeveel willen kmo’s die de koopkrachtpremie toekennen, dan wel geven?

  • zes op de tien willen het maximumbedrag geven
  • een op de zes wil graag meer geven dan de sector
  • een op de vijf ongeveer de helft van dat maximumbedrag
  • een kleine minderheid (4,5%) geeft liefst een vierde van het maximumbedrag of minder.

Annelies Rottiers wijst erop dat de koopkrachtpremie in principe toegekend moet worden via sectorale cao, of ondernemings-cao, of via individuele overeenkomst voor 31 december 2023. “De koopkrachtpremie is collectief: dit betekent een toekenning aan alle werknemers, of een specifieke groep van werknemers vastgesteld op basis van objectieve criteria.”

Vanaf wanneer?  

Volgens de ontwerpteksten zullen de nieuwe bepalingen pas in werking treden de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de regelgeving gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dan kunnen sectoren onderhandelen over de toekenning van de koopkrachtpremie. Ook bedrijven kunnen vanaf dan op ondernemingsniveau beslissen om een koopkrachtpremie toe te kennen aan hun werknemers.

De koopkrachtpremie wordt expliciet uitgesloten van de loonnorm. Ze komt dus niet in aanmerking om na te gaan of de sector of de werkgever de maximale gemiddelde loonkoststijging respecteert.