Privacyverklaring

Vraag van de maand

Heeft een voltijdse werknemer met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken...

1 januari 2023

Heeft een voltijdse werknemer met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken recht op 1 volledige dag sollicitatieverlof per week gedurende de volledige opzeggingstermijn, ongeacht of het outplacement al effectief is opgestart?

Leonie werkt reeds sinds jaren voltijds voor de vennootschap Asparaguz, een onderneming in de voedingsindustrie.
Leonie wordt ontslagen in januari 2023 met een te presteren opzeggingstermijn van 3 maanden en 30 weken. Leonie heeft recht op outplacementbegeleiding onder het algemeen stelsel die zij dient op te nemen tijdens haar sollicitatieverlof.

De vennootschap Asparaguz doet een geldig aanbod voor outplacementbegeleiding drie weken na aanvang van de opzeggingstermijn. Twee weken later aanvaardt Leonie het aanbod. De week daarop vangt de outplacementbegeleiding aan.

Er ontstaat discussie tussen Leonie en de vennootschap Asparaguz over het aantal dagen sollicitatieverlof dat Leonie mag opnemen. Zijzelf is van mening dat zij recht heeft op in totaal 1 volledige dag sollicitatieverlof per week gedurende de hele opzeggingstermijn. Echter, de vennootschap Asparaguz meent dat zij slechts recht heeft op deze volledige dag van zodra haar outplacementbegeleiding effectief is aangevat, d.w.z. na 5 weken, en dat zij daaraan voorafgaand, d.w.z. tijdens de eerste 5 weken, slechts recht heeft op een halve dag sollicitatieverlof per week.

Heeft Leonie gelijk en heeft zij vanaf het begin van haar opzeggingstermijn al recht op in totaal 1 volledige dag sollicitatieverlof per week ongeacht of haar outplacementbegeleiding al is opgestart?

 

Correct!

Het artikel 41 §2 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet dat een werknemer slechts vanaf de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn recht heeft op in totaal 1 volledige werkdag sollicitatieverlof per week (zijnde ofwel 1 volledige dag, ofwel 2 halve dagen), maar voorafgaand aan die 26 weken slechts recht heeft op een halve werkdag sollicitatieverlof per week.

Artikel 41 §3 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet echter in een afwijkende regeling en bepaalt dat een werknemer die geniet van outplacementbegeleiding onder het algemeen stelsel omdat hij/zij recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, tijdens de volledige duurtijd van de opzeggingstermijn in totaal 1 volledige werkdag per week afwezig kan zijn (ofwel 1 volledige dag, ofwel 2 halve dagen) in het kader van sollicitatieverlof.
Voor een werknemer die recht heeft op outplacementbegeleiding onder het algemeen stelsel moet dus voornoemde afwijkende regeling worden toegepast en dient er enkel toepassing te worden gemaakt van de algemene regel van artikel 41 §2 van zodra de werknemer de outplacementbegeleiding zou weigeren of definitief zou beëindigen.

Zo oordeelde ook de Arbeidsrechtbank te Antwerpen in een vonnis van 15 december 2020. Bovendien werd deze interpretatie ook bevestigd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in 2016. Die stelde dat een werknemer die recht heeft op outplacementbegeleiding onder het algemeen stelsel vanaf de eerste dag van de opzeggingstermijn recht heeft op in totaal 1 volledige werkdag sollicitatieverlof per week (zijnde 1 volledige dag per week of 2 halve dagen) en dit ongeacht of de outplacementbegeleiding reeds effectief werd opgestart. Met andere woorden, ook een werknemer die recht heeft op outplacement onder de algemene regeling, doch van wie het outplacement nog niet werd opgestart omdat er nog geen concreet aanbod werd geformuleerd en/of dit nog niet aanvaard werd, zal recht hebben op een volledige werkdag sollicitatieverlof per week vanaf dag 1 van de opzeggingstermijn.

Bijgevolg heeft Leonie inderdaad gelijk en zal zij in totaal 1 volledige werkdag sollicitatieverlof per week kunnen opnemen tijdens de opzeggingstermijn van 3 maanden en 30 weken, zelfs al is haar outplacementbegeleiding pas opgestart na 5 weken.

Helaas foutief...

Het artikel 41 §2 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet dat een werknemer slechts vanaf de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn recht heeft op in totaal 1 volledige werkdag sollicitatieverlof per week (zijnde ofwel 1 volledige dag, ofwel 2 halve dagen), maar voorafgaand aan die 26 weken slechts recht heeft op een halve werkdag sollicitatieverlof per week.

Artikel 41 §3 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet echter in een afwijkende regeling en bepaalt dat een werknemer die geniet van outplacementbegeleiding onder het algemeen stelsel omdat hij/zij recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, tijdens de volledige duurtijd van de opzeggingstermijn in totaal 1 volledige werkdag per week afwezig kan zijn (ofwel 1 volledige dag, ofwel 2 halve dagen) in het kader van sollicitatieverlof.
Voor een werknemer die recht heeft op outplacementbegeleiding onder het algemeen stelsel moet dus voornoemde afwijkende regeling worden toegepast en dient er enkel toepassing te worden gemaakt van de algemene regel van artikel 41 §2 van zodra de werknemer de outplacementbegeleiding zou weigeren of definitief zou beëindigen.

Zo oordeelde ook de Arbeidsrechtbank te Antwerpen in een vonnis van 15 december 2020. Bovendien werd deze interpretatie ook bevestigd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in 2016. Die stelde dat een werknemer die recht heeft op outplacementbegeleiding onder het algemeen stelsel vanaf de eerste dag van de opzeggingstermijn recht heeft op in totaal 1 volledige werkdag sollicitatieverlof per week (zijnde 1 volledige dag per week of 2 halve dagen) en dit ongeacht of de outplacementbegeleiding reeds effectief werd opgestart. Met andere woorden, ook een werknemer die recht heeft op outplacement onder de algemene regeling, doch van wie het outplacement nog niet werd opgestart omdat er nog geen concreet aanbod werd geformuleerd en/of dit nog niet aanvaard werd, zal recht hebben op een volledige werkdag sollicitatieverlof per week vanaf dag 1 van de opzeggingstermijn.

Bijgevolg heeft Leonie inderdaad gelijk en zal zij in totaal 1 volledige werkdag sollicitatieverlof per week kunnen opnemen tijdens de opzeggingstermijn van 3 maanden en 30 weken, zelfs al is haar outplacementbegeleiding pas opgestart na 5 weken.

Vragen? Wij helpen graag verder!