Privacyverklaring

Bankierseed troef voor rekrutering

1 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Nancy Deweirdt by Stijn Noppen

De medewerkers van vdk bank hebben als eerste in België de bankierseed afgelegd. Sectorfederatie Febelfin initieerde die wettelijke verplichting. Goed voor het vertrouwen van de klanten en het imago van de banksector. “Ook niet-bankiers zoals hr-collega’s legden de eed af.”

De bankierseed is een beroepseed om integer, ethisch en vakbekwaam te handelen. Het is een verklaring op eer om belangrijke deontologische regels te respecteren, rekening houdende met de belangen van de klant. Vdk bank beet als eerste bank in België de spits af. Medewerkers van de andere banken hebben tot 2025 de tijd om de bankierseed af te leggen. De financiële toezichthouder heeft de bevoegdheid om schendingen van de eed te onderzoeken en sanctioneren.

Ritueel

Bij vdk bank verliep het proces van de eedaflegging vlot. Het bedrijf deed een oproep naar alle medewerkers om zich achter de eed te scharen en collectief deel te nemen aan de aflegging. Die eedaflegging had de allures van een bedrijfsritueel. Hr-verantwoordelijke Nancy Deweirdt: “We vinden het belangrijk dat iedereen de waarden van de bank onderschrijft, ook de collega’s die niet in een commerciële functie werken. De ceo nam het voortouw om allemaal samen, luidop en met de hand op het hart, de eed uit te spreken.” Vervolgens ondertekende elke medewerker zijn persoonlijke oorkonde.

Momentum

De invoering van de bankierseed vroeg bij vdk bank nauwelijks interne sensibilisering of veranderingsmanagement. Volgens Nancy Deweirdt maakten de medewerkers bij hun indiensttreding al de bewuste keuze om voor een duurzame en ethische bank te werken. Vdk bank gebruikt het momentum om de bedrijfswaarden in de verf te zetten. “Duurzaamheid, ethiek en menselijke nabijheid zijn belangrijk voor ons. We willen onze nek uitsteken en ambitieuzer zijn dan de klassieke bankierseed.”

Verschilmaker

Schrikt die hoge deontologische norm potentiële sollicitanten niet af? Volgens Nancy Deweirdt geldt het tegenovergestelde. “Ik merk dat kandidaten rechtstreeks en spontaan de weg vinden naar vdk bank als toekomstige werkgever. Ons engagement straalt positief af op de rekrutering en is een verschilmaker in de strijd om talent.”

Evaluatie en verloning

Vdk bank integreert de bankierseed in het onboardingproces van nieuwe medewerkers. De eedaflegging is ingebed bij het doorlopen van arbeidsreglement, deontologische code en beleidsdocumenten. Ook in het evaluatieproces krijgt de bankierseed een plaats. Vdk bank zal een opvolging doen of elke medewerker de eed correcte aflegde. Aan overtredingen zijn tuchtsancties verbonden. Of de bankierseed een impact heeft op verloning? Dat wijst Nancy Deweirdt af. “Het is ongebruikelijk om een financiële prikkel te koppelen aan een actie met een hoge symboliek die onze maatschappelijke rol onderstreept. De eed loopt parallel met het hr-beleid.”