Privacyverklaring

Het loon van een hr-manager

31 januari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Christophe Paquay Robert Walters

Hoeveel verdient een hr-manager en een hr-directeur? En welke ruimte is er voor een loonsverhoging? Christophe Paquay van Robert Walters biedt een inkijk in het salarispakket van deze profielen. “De bedrijfswagen blijft met stip het meest gewenste extralegale voordeel.”

Eerst de cijfers, op basis van de kandidatendatabank van rekruteringsspecialist Robert Walters in België. Een hr-manager met 5 tot 10 jaar ervaring ziet doorgaans een bedrag van 4.500 tot 6.500 euro bruto per maand op het loonstrookje verschijnen. Wanneer de ervaring de kaap van 10 jaar overschrijdt, dikt dat bedrag aan naar 6.500 tot 7.000 bruto per maand.

Het salaris van een hr-directeur is een trap hoger gesitueerd. In de populatie van hr-directeuren met meer dan 10 jaar ervaring bedraagt de maandwedde tussen de 7.000 en 9.000 euro bruto/maand.

Loyauteit loont

Christophe Paquay ziet dat er in 2024 opnieuw een budget is voor loonsverhogingen, nadat de historisch hoge indexactie van de lonen in 2023 die ruimte vorig jaar bijna volledig opsoupeerde. “Vooral de loyale profielen met een langere anciënniteit beschikken momenteel over meer argumenten om een salarisverhoging aan te kaarten”, legt hij uit. “Nieuwkomers onderhandelden vaak al een hoger salaris bij hun recente indiensttreding. Bedrijven tastten voor hen al diep in de buidel.”

Toch waarschuwt hij dat de onderhandelingspositie van hr-professionals meer fragiliteit vertoont. Zij nemen veeleer een voorbeeldrol op naar de rest van de organisatie op het vlak van loonkostbeheersing. Die rol reduceert de monetaire marge.

Return on investment

Stuwt de krapte op de arbeidsmarkt de lonen verder opwaarts? Daar ziet Christophe Paquay een kans voor de gespecialiseerde hr-profielen, zoals payrollexperten, arbeidsjuristen of senior rekruteerders. In dat segment piekte de schaarste op de markt, terwijl de druk bij generalisten zoals hr-adviseurs of hr-businesspartners lager is. Daar leeft meer competitie tussen de kandidaten en hebben aanwervende bedrijven enige keuzevrijheid.

In een krappe arbeidsmarkt ligt de intensiteit en werklast van de hr-jobs merkelijk hoger. Dat verhoogt de vraag naar hr-profielen. Denk aan versterking voor rekrutering, onboarding, offboarding en beheer van cafetariaplannen. Schaars talent vraagt ook in verhouding meer aandacht en zorg per persoon. “De return on investment aantonen van hr-functies blijft een uitdaging”, aldus Christophe Paquay. “Helaas zien bedrijven deze functies eerder als een boekhoudkundige kostenpost. Dat beperkt de budgetten voor salarisverhoging, ondanks de werkbelasting.”

Loonplafond

Verdien je als hr-manager of hr-director een hoger loon in een kmo of wend je je beter tot een grote organisatie of multinational? “Grote organisaties en multinationals werken meestal met barema’s of salarisvorken. Zolang je salaris het plafond van zo’n vork niet aantikt, kun je onderhandelen. Maar je loopt het risico dat je loon geplafonneerd raakt.” Dat risico is volgens Christophe Paquay beperkter in een kmo. Er bestaan minder gespecialiseerde hr-rollen, waardoor je als hr-professional een breder takenpakket bezit. Dat biedt materiaal om rond de tafel te zitten over je salaris. “Maar grote organisaties hebben hun remuneratiepakketten doorgaans beter geoptimaliseerd en uitgebreid, wat zich bijvoorbeeld veruitwendigt in de extralegale voordelen en flexibiliteit.”

Populaire extralegale voordelen

De bedrijfswagen blijft met stip het meest gewenste extralegale voordeel bij hr-directors en hr-managers. Ook hr-profielen die op meerdere geografische sites werken, genieten vaak van een salariswagen. Dat is minder frequent het geval bij gespecialiseerde hr-experten die een sedentaire werkplek hebben. De premiummerken heersen niet langer alleen in het bedrijfswagenpark. Je vindt onder impuls van het ruime elektrische wagenaanbod een ruime diversiteit aan merken terug, al betreft het toch vooral wagens uit het duurdere segment. De populariteit van een mobiliteitsbudget neemt toe, zeker in de nabijheid van grote steden, al is vooral de keuzevrijheid inzake mobiliteit het doorslaggevende criterium voor kandidaten.

Verder stipt Christophe Paquay aan dat de netto forfaitaire onkostenvergoeding intussen zowat gemeengoed is geworden. Zeker bij de organisaties die hiervoor afspraken met de fiscus maakten. Hr-profielen ontvangen doorgaans een variabele verloning onder de vorm van een collectief stelsel, zoals de cao90 of de winstpremie. Individuele bonussen zijn slechts in mindere mate aanwezig.

Freelance hr-managers

Hoe liggen de kansen voor hr-managers en hr-directors die overwegen te freelancen? “Zogenoemde plug-and-playprofielen blijven gegeerd. Ze garanderen een return on investment voor de klanten. Maar ik merk een toename van het aantal jonge freelancers die voor bijkomende concurrentie zorgen op de markt”, waarschuwt Christophe Paquay.