Privacyverklaring

Het team van Danielle Van Landuyt, directeur hr, communicatie en ICT-ondersteuning Hydria

22 februari 2023
Tekst
Patrick Verhoest

Hoe ziet uw bedrijf eruit?
“Hydria is op een aantal vlakken actief. De hoofdactiviteit is het zuiveren van afvalwater en regenwater dat via een netwerk van collectoren tot bij ons zuiveringsstation komt. Na zuivering gaat dat water terug naar de Zenne. Daarnaast hebben we vijf stormbekkens, die een buffer zijn bij grote regenval om te vermijden dat de natuur en het publieke gebied overstromen. We hebben sinds 2022 een nieuwe activiteit, namelijk de levering van gezuiverd afvalwater aan de industrie, met name aan Audi Brussel dat het water gebruikt in plaats van leidingwater. Verder monitoren 94 meetstations in het Brusselse grondgebied de oppervlaktewater- en neerslaghoeveelheden. Die info geven we onder meer door aan het KMI en aan diverse universiteiten. We zijn een overheidsinstelling, maar met het statuut ‘nv van publiek recht’. We hebben een beheerscontract met de Brusselse overheid. Voor Hydria werken 75 medewerkers.”

Hoe ziet het hr-team eruit en waar zijn ze verantwoordelijk voor?
“Sedert begin 2022 ben ik naast directeur hr ook verantwoordelijk voor communicatie en de ICT-ondersteuning. Daardoor is mijn team uitgebreid. De hr-kern bestaat nu uit drie medewerkers. Eén hr-businesspartner staat in voor rekrutering en vorming. Een andere persoon verzorgt de payroll en personeelsadministratie. Enkele maanden geleden is een hr-analiste het team komen vervoegen. Zij heeft een financiële achtergrond en focust zich op rapportage, budgettering en finance. De communicatieverantwoordelijke is ook nieuw en zal mee instaan voor de begeleiding van hr-projecten. We werken vanuit een gedeeld kantoor om silo’s te vermijden. Een goede communicatie naar onze medewerkers is een gedeelde bekommernis. Ten slotte werken we nauw samen met een van de juristen, gespecialiseerd in arbeidswetgeving en personeelsstatuut. Dat is geen overbodige luxe omwille van onze bijzondere hoedanigheid als nv van publiek recht. Voor de ICT-ondersteuning moeten we het toekomstige team nog vorm geven. Ondertussen doen we hiervoor een beroep op externen.“

Wat zijn jullie prioriteiten?
“Eerst en vooral zijn we bezig met het op punt zetten van de loon- en personeelsadministratie, ook al klinkt dat misschien niet hip. Die processen moeten wel in orde zijn, want ze hebben een grote impact op de medewerkerstevredenheid. Voor mij is dat de noodzakelijke basis om aan projecten te beginnen. Voor dit jaar zijn leiderschap, welzijn en interne communicatie onze speerpunten.

Wat het eerste project – leiderschap – betreft, zijn we een traject opgestart om de leidinggevende vaardigheden te versterken, rekening houdend met de behoeften die medewerkers daaromtrent geuit hebben in de personeelsbevraging en met ondersteuning op maat van de leidinggevenden. De interne communicatie is nog wat braakliggend terrein. Veel medewerkers werkzaam in de zuiveringsinstallatie zitten bijna nooit achter een pc. Oplossingen vinden om met hen op een vlottere manier te communiceren houdt ons bezig. Tot slot werken we in 2023 ook verder rond welzijn met nieuwe acties of de verderzetting van initiatieven die we vorig jaar opgestart hebben zoals een cyclus van individuele gesprekken over functioneren en ontwikkeling. Onze laatste en permanente uitdaging blijft het vinden van geschikte mensen voor onze specifieke sector met heel wat knelpuntfuncties. Hydria combineert een duurzame en innovatieve industriële activiteit met een overheidsstatuut en met zo’n eigentijdse invulling moeten we als werkgever nog beter naar buiten treden.”

Hoe kijken de andere afdelingen naar hr?
“Ons divers samengesteld team matcht goed met de overige Hydria-collega’s die zelf ook uit diverse achtergronden komen. We willen zichtbaar zijn op onze twee sites, wat ons bereikbaar en benaderbaar moet maken. Daarin slagen we. We zijn vaak het aanspreekpunt, geven info en beslissen waar nodig. Soms zijn we vertrouwenspersoon waarbij medewerkers hun hart komen luchten. Soms zijn we de verbindende factor met de directie of met andere afdelingen. Ik hoop in ieder geval dat zowel leidinggevenden als medewerkers ons als ondersteunend zien. Dat is onze ambitie.”

Hoe houdt u de betrokkenheid groot bij uw teams?
“We bespreken alle moeilijke dossiers samen. Onze verschillende insteken leiden tot betere oplossingen, een meerwaarde voor ons team. Het houdt iedereen ook betrokken bij de hele hr-activiteit wat iedereen in het team apprecieert. We hebben dezelfde drive, normen en waarden en willen iedere medewerker op een persoonlijke manier benaderen. We discussiëren vaak om tot een gedeeld standpunt te komen als team dat we nadien consequent naar buiten uitdragen. Tezelfdertijd behoudt iedereen maximale autonomie in het dagelijkse werk. ”

Hoe zal hr evolueren in de toekomst?
“Dat wordt een pittige uitdaging. Met ons zuiveringsstation Zuid beheren we nu een derde van het Brusselse grondgebied op het vlak van waterzuivering. Het zuiveringsstation Noord dekt de resterende twee derden en het wordt in concessie uitgebaat door een private onderneming. Hydria zal vanaf 2027 het beheer van het station Noord overnemen, een wezenlijke uitbreiding in omvang met grote impact op de hr-processen. Bij Hydria zijn deze ingericht in een overheidscontext terwijl ze in Noord werken in een private context dus met een ander sociaal overleg, personeelsstatuut en cao’s. Ons team zal de alignering van de cultuur en van de hr-processen begeleiden, hopelijk zonder de sterktes van beiden te verliezen. Deze transitie zal vanaf 2025 alle aandacht opeisen in aanloop naar de overname. Het verzoenen van deze twee werelden wordt dan onze grote uitdaging.”