Privacyverklaring

“Hr bij een verborgen parel”

1 juni 2021
Tekst
Patrick Verhoest

Na een kwarteeuw bij Barco en Bekaert overwoog Els Debaere een volgende stap in haar loopbaan. Ze werd director people & organization bij Poppies Bakery Group en getuigt na haar eerste honderd dagen.

Toen Els Debaere zich afvroeg welke stappen ze in haar professioneel leven nog wou zetten, kruiste de vacature van director people & organization bij Poppies haar pad. Met haar patisserie wil Poppies Bakery Group de eindklanten bij elke gelegenheid een smakelijke ervaring bezorgen. Het financieel gezonde groeibedrijf, dat zich graag profileert als master baker, creëerde een nieuwe functie waar Els Debaere haar schouders wou onder steken. De groei-uitdaging op vlak van mens en organisatie en de transformatie spraken haar aan. “Ik stapte uit een organisatie van 27.000 voltijdse medewerkers naar een bedrijf dat er een duizendtal te werk stelt. Het bedrijf ondersteunen in haar groei op hr-vlak trok me aan. Daarnaast is mijn ervaring met transformatie groot. Het is een mooie uitdaging om die ervaring in deze nieuwe omgeving in te zetten. In die zin is dit een logische stap.”

Groei

Poppies Bakery Group groeide vooral dankzij acquisities. “Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk de synergieën op basis van onze schaalgrootte benutten daar waar dit zinvol is. Er zijn nog mooie opportuniteiten om succesvoller te worden en een mooie basis te creëren voor verdere groei.” Om onder meer dit traject te begeleiden, werd de internationale rol van director people & organization (P&O) in het leven geroepen. Bedoeling is te zoeken naar een standaard manier van werken via best practices. Op vlak van mens en organisatie heeft dat diverse gevolgen, weet Els Debaere: “Ik faciliteer het organizational design via onder meer procesverbeteringen die op hun beurt een effect hebben op rollen, verantwoordelijkheden en de manier van samenwerken. Voor de hr-organisatie ligt de focus op het uitrollen van een P&O-strategie voor de groep die een lokale invulling krijgt met toegevoegde waarde voor de business. Via project- en teamwerk willen we daar samen een succes van maken.”

Voeling met de cultuur

Els Debaere benutte haar eerste honderd dagen om voeling te krijgen met de organisatie en de cultuur. Ze leerde de strategie kennen en vlooide uit hoe hr kan bijdragen aan het groeiverhaal. Het leidde tot het uitwerken van een driejarenplan. Daarnaast is de directeur P&O tactisch-operationeel bezig. Ze realiseerde een verbeterd performancemanagementbeleid en werkte een telewerkbeleid uit om post corona de juiste zaken blijvend te installeren. “Het was een vraag die leefde bij onze medewerkers. Corona maakt het ons moeilijk omdat we een deel van onze producten leveren aan de horeca, die grotendeels gesloten bleef. Gelukkig houden we op andere domeinen goed stand.”

Verborgen parel

“Evolueren en groeien kan alleen een succesverhaal zijn als we medewerkers maximaal betrekken en inzetten op hun sterktes en ontwikkeling”, zegt Els Debaere. Daar heeft hr in ondersteuning aan de business een heel belangrijke rol op te nemen. Ook de employer branding is van belang. “We zijn een verborgen parel in de Westhoek met gedreven medewerkers. Als bedrijf willen we onze troeven meer in de kijker zetten, zowel intern als extern. Samen kunnen we heel mooie resultaten neerzetten. De focus ligt op wat we willen bereiken en iedereen heeft daar een bijdrage in. In overleg met de leidinggevenden maken onze hr-teams - een 15-tal voltijdse medewerkers in totaal - de uitdaging waar.”