Privacyverklaring

HRupdate 8 december - HR Fusion Style

8 december 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Wat onthouden we van twee dagen HR Fusion Style in Brugge? Ons uitgangspunt mag gerust zijn dat onze maatschappij al veel diverser werd en dat we dat nu ook zien op de werkvloer. Net als bij klanten, leveranciers en andere stakeholders. Die diversiteit kan een troef zijn, maar dan alleen maar als teams ook inclusief werken.

In eenvoudige termen: als iedereen het gevoel heeft er bij te horen. Hoe kan hr daar mee voor zorgen? Een HR Fusion-recept rond drie cruciale ingrediënten:

  • Breng de gewoonten, overtuigingen en waarden van de verschillende culturen binnen de organisatie in kaart.
  • Zorg dat een inclusieve cultuur gaat leven doordat hij klopt met concreet gedrag van iedereen op de werkvloer. Leidinggevenden spelen daar uiteraard een voorbeeldrol.
  • Ga daarbij verder dan het theoretische inzicht rond cultuurverschillen, maar blijf er aandacht voor hebben gedurende permanente coaching en feedbacksessies.

Onze inspiratie

‘Ik ben van Oostende, mijn kleur is van Pakistan’

“Het punt is niet dat je vooroordelen hébt, want die hebben we allemaal. De kwestie is: hoe ga je er mee om?”

Cultuurbewustzijn als succesfactor

Het is belangrijk om te definiëren welk gedrag je verwacht bij een waarde.

“Cultuurverandering mag geen greenwashing zijn”

“Rekening houden met diverse meningen is moeilijker, maar het is duurzamer.”

Wat zegt de wetenschap over cultuurbewust management

De cultuur waarin mensen opgroeien, geeft hen allerlei onbewuste overtuigingen mee. Ook in hun manier van communiceren.