Privacyverklaring

HRupdate van 2 februari - Talent zoeken langs onverkende paden

1 februari 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Tekorten aan talent halen dagelijks krantenkoppen. Tegelijk blijft ons leger langdurig zieken aangroeien.

De hoge verzuimcijfers zijn niet meer uit het nieuws. De noodzaak aan een gestructureerd beleid stijgt op de agenda van beleidsmakers en organisaties. Het kader voor re-integratie van langdurig zieken kan een stuk flexibeler, zo signaleert Voka. Eva Geluk deed ondertussen onderzoek naar succesfactoren. Zij concludeert dat heropstarters meer kans maken onder begeleiding, het best met een neutrale facilitator.

Naast het potentieel bij langdurig zieken, krijgen ook andere groepen nog te weinig kansen. Samenwerkingsverbanden zoals die van Start IT @ KBC en Becode leren ons dat we nog veel potentieel missen. We zoeken nog te eenzijdig langs de traditionele paden naar de klassieke profielen.

Tijd om talent te zoeken langs onverkende paden.

.

Onze inspiratie deze week