Privacyverklaring
Vraag van de maand

Vraag van de maand

Heeft de werkgever steeds het recht om het sollicitatieverlof van een werknemer die reeds een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden te weigeren?

1 mei 2021

Annelies is actief als administratief medewerkster bij het boekhoudkantoor AccountingPlus. Omwille van een interne reorganisatie wordt haar arbeidsovereenkomst beëindigd. Annelies wordt ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn van 24 weken. Zij kan genieten van het wettelijk sollicitatieverlof.

Vrij snel vindt Annelies, lopende de opzeggingstermijn, een nieuwe dienstbetrekking en ondertekent zij een nieuwe arbeidsovereenkomst. Annelies komt met haar nieuwe werkgever overeen dat zij zal starten na afloop van haar opzeggingstermijn bij AccountingPlus. Zij plant voor de resterende duurtijd van de opzeggingstermijn toch nog sollicitatieverlof in bij AccountingPlus. AccountingPlus weigert het sollicitatieverlof omdat Annelies inmiddels een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden.

Heeft AccountingPlus het recht om het sollicitatieverlof van Annelies te weigeren?

 

 

Helaas foutief...

Een werknemer die ontslagen wordt middels een te presteren opzeggingstermijn heeft recht op sollicitatieverlof met behoud van loon om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken (hetzelfde geldt indien een werknemer zelf ontslag neemt). Dit recht ligt verankerd in Artikel 41 van de Arbeidsovereenkomstenwet. De duurtijd van het sollicitatieverlof varieert in functie van de duurtijd van de opzeggingstermijn. Het sollicitatieverlof kan niet enkel gebruikt worden om op sollicitatiegesprek te gaan, maar kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een CV en motiveringsbrief te schrijven of om online opzoekingen te doen in databanken.

De Arbeidsovereenkomstenwet voorziet niet uitdrukkelijk in een behoud van het recht op sollicitatieverlof wanneer men een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden. Anderzijds voorziet de Arbeidsovereenkomstenwet ook niet uitdrukkelijk dat een werknemer in dat geval het recht op sollicitatieverlof niet langer kan uitoefenen.

Deze vraag werd echter al meermaals voorgelegd aan arbeidsrechtbanken- en hoven. Niettegenstaande het Hof van Cassatie lang geleden in een arrest van 9 april 1965 nog oordeelde dat een werknemer die een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft afgesloten geen recht meer heeft op sollicitatieverlof, blijkt dat dit standpunt op basis van recentere (maar minder gezaghebbende) rechtspraak toch enige nuance behoeft en een werkgever niet zomaar kan weigeren om sollicitatieverlof toe te kennen aan een werknemer die reeds een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden.

Deze lagere rechtspraak wordt onder meer ondersteund door het antwoord van de toenmalige minister van Werk die op 15 april 2011 in antwoord op een parlementaire vraag oordeelde dat “het de werknemer immers vrij staat om nog verder te solliciteren naar een betere betrekking, in welk geval hij nog altijd aanspraak zal kunnen maken op het sollicitatieverlof”. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat een werknemer na het vinden van een nieuwe deeltijdse arbeidsbetrekking verder zoekt naar een voltijdse arbeidsbetrekking, of nog, dat een werknemer zoekt naar een nieuwe dienstbetrekking met gunstigere arbeids- en loonsvoorwaarden.

Het spreekt voor zich dat een werknemer enkel sollicitatieverlof kan opnemen voor het zoeken naar werk. Indien een werknemer dus reeds een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden en niet voornemens is om verder te zoeken naar een andere dienstbetrekking, kan de werkgever het sollicitatieverlof wel op geldige wijze weigeren. De bewijslast ligt in deze wel bij de werkgever. Indien de werkgever aldus beweert dat een werknemer het sollicitatieverlof opneemt voor andere doeleinden dan het vinden van werk, is het aan hem om deze bewering te staven. Hij kan van de werknemer niet eisen om bewijsstukken van sollicitatie voor te leggen.

Correct!

Een werknemer die ontslagen wordt middels een te presteren opzeggingstermijn heeft recht op sollicitatieverlof met behoud van loon om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken (hetzelfde geldt indien een werknemer zelf ontslag neemt). Dit recht ligt verankerd in Artikel 41 van de Arbeidsovereenkomstenwet. De duurtijd van het sollicitatieverlof varieert in functie van de duurtijd van de opzeggingstermijn. Het sollicitatieverlof kan niet enkel gebruikt worden om op sollicitatiegesprek te gaan, maar kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een CV en motiveringsbrief te schrijven of om online opzoekingen te doen in databanken.

De Arbeidsovereenkomstenwet voorziet niet uitdrukkelijk in een behoud van het recht op sollicitatieverlof wanneer men een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden. Anderzijds voorziet de Arbeidsovereenkomstenwet ook niet uitdrukkelijk dat een werknemer in dat geval het recht op sollicitatieverlof niet langer kan uitoefenen.

Deze vraag werd echter al meermaals voorgelegd aan arbeidsrechtbanken- en hoven. Niettegenstaande het Hof van Cassatie lang geleden in een arrest van 9 april 1965 nog oordeelde dat een werknemer die een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft afgesloten geen recht meer heeft op sollicitatieverlof, blijkt dat dit standpunt op basis van recentere (maar minder gezaghebbende) rechtspraak toch enige nuance behoeft en een werkgever niet zomaar kan weigeren om sollicitatieverlof toe te kennen aan een werknemer die reeds een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden.

Deze lagere rechtspraak wordt onder meer ondersteund door het antwoord van de toenmalige minister van Werk die op 15 april 2011 in antwoord op een parlementaire vraag oordeelde dat “het de werknemer immers vrij staat om nog verder te solliciteren naar een betere betrekking, in welk geval hij nog altijd aanspraak zal kunnen maken op het sollicitatieverlof”. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat een werknemer na het vinden van een nieuwe deeltijdse arbeidsbetrekking verder zoekt naar een voltijdse arbeidsbetrekking, of nog, dat een werknemer zoekt naar een nieuwe dienstbetrekking met gunstigere arbeids- en loonsvoorwaarden.

Het spreekt voor zich dat een werknemer enkel sollicitatieverlof kan opnemen voor het zoeken naar werk. Indien een werknemer dus reeds een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden en niet voornemens is om verder te zoeken naar een andere dienstbetrekking, kan de werkgever het sollicitatieverlof wel op geldige wijze weigeren. De bewijslast ligt in deze wel bij de werkgever. Indien de werkgever aldus beweert dat een werknemer het sollicitatieverlof opneemt voor andere doeleinden dan het vinden van werk, is het aan hem om deze bewering te staven. Hij kan van de werknemer niet eisen om bewijsstukken van sollicitatie voor te leggen.

Vragen? Wij helpen graag verder!