Privacyverklaring
Vraag van de maand

Vraag van de maand

Kan een onderneming een opzeggingstermijn betekenen aan werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn geplaatst via de vereenvoudigde procedure naar aanleiding van de COVID19-crisis?

1 mei 2020

Gelet op de huidige COVID19-crisis zijn alle evenementen geannuleerd. Hierdoor zijn de activiteiten van evenementenbureau ‘Best’ stilgevallen en heeft dit evenementenbureau haar werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geplaatst via de vereenvoudigde ‘corona procedure’.

Gelet op de vele annulaties en het gebrek aan nieuwe opdrachten, ook op langere termijn, omdat bedrijven (klanten) die het economisch moeilijk hebben nu eenmaal geen prioriteit geven aan bedrijfsfeesten of het organiseren van events, weet evenementenbureau ‘Best’ nu reeds dat het niet al haar werknemers opnieuw aan het werk zal kunnen zetten na afloop van de lockdown-maatregelen. Bijgevolg ziet ‘Best’ zich genoodzaakt om over te gaan tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van één van haar werknemers middels de betekening van een opzeggingstermijn.

Kan een onderneming een opzeggingstermijn betekenen aan werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn geplaatst via de vereenvoudigde procedure naar aanleiding van de COVID19-crisis en zal deze opzeggingstermijn gewoon doorlopen tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Correct!

Er bestaat geen wettelijke beperking op het ontslagrecht van de werkgever tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de COVID19-crisis. De werkgever kan bijgevolg op elk moment de arbeidsovereenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang of middels de betekening van een opzeggingstermijn.

In geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst met betekening van een opzeggingstermijn, zal deze opzeggingstermijn enkel geschorst worden in de gevallen die uitdrukkelijk door de wet voorzien zijn. De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorziet in een schorsing van de opzeggingstermijn in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Er is daarentegen geen wettelijke bepaling die voorziet in een schorsing van de opzeggingstermijn gedurende een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Bijgevolg kan de werkgever in de huidige stand van de wetgeving een opzeggingstermijn betekenen aan de werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn geplaatst via de vereenvoudigde procedure naar aanleiding van de COVID19-crisis. Deze opzeggingstermijn zal bovendien ook gewoon verder lopen gedurende deze periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Volledigheidshalve moet wel benadrukt worden dat het niet kan worden uitgesloten dat er wetgevende initiatieven zouden worden genomen opdat de opzeggingstermijnen ook zouden worden geschorst tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg liet immers weten dit onder de aandacht van de Minister van Werk te hebben gebracht.

Ook kan niet worden uitgesloten dat de rechtspraak zou oordelen dat er in casu sprake is van discriminatie ten opzichte van werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wiens opzeggingstermijn wel geschorst wordt.

Helaas foutief...

Er bestaat geen wettelijke beperking op het ontslagrecht van de werkgever tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de COVID19-crisis. De werkgever kan bijgevolg op elk moment de arbeidsovereenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang of middels de betekening van een opzeggingstermijn.

In geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst met betekening van een opzeggingstermijn, zal deze opzeggingstermijn enkel geschorst worden in de gevallen die uitdrukkelijk door de wet voorzien zijn. De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorziet in een schorsing van de opzeggingstermijn in geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Er is daarentegen geen wettelijke bepaling die voorziet in een schorsing van de opzeggingstermijn gedurende een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Bijgevolg kan de werkgever in de huidige stand van de wetgeving een opzeggingstermijn betekenen aan de werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn geplaatst via de vereenvoudigde procedure naar aanleiding van de COVID19-crisis. Deze opzeggingstermijn zal bovendien ook gewoon verder lopen gedurende deze periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Volledigheidshalve moet wel benadrukt worden dat het niet kan worden uitgesloten dat er wetgevende initiatieven zouden worden genomen opdat de opzeggingstermijnen ook zouden worden geschorst tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg liet immers weten dit onder de aandacht van de Minister van Werk te hebben gebracht.

Ook kan niet worden uitgesloten dat de rechtspraak zou oordelen dat er in casu sprake is van discriminatie ten opzichte van werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wiens opzeggingstermijn wel geschorst wordt.

Vragen? Wij helpen graag verder!