Privacyverklaring
Vraag van de maand

Vraag van de maand

Mag de werkgever zijn werknemers vragen om hun "Covid Safe Ticket" te tonen bij de ingang van een restaurant voor een teamlunch?

1 januari 2022

Mag de werkgever zijn werknemers vragen om hun "Covid Safe Ticket" te tonen bij de ingang van een restaurant voor een teamlunch?

De vennootschap Impulse organiseert op 21 januari 2022 een teamlunch voor haar personeelsleden in het Italiaanse restaurant “Pasta Milano” in Brussel. Alle personeelsleden zijn uitgenodigd om te komen, maar ze zijn hiertoe uiteraard geenszins verplicht.

De vennootschap Impulse informeert haar werknemers dat, om deel te kunnen nemen aan de teamlunch, het "Covid Safe Ticket" nodig is en aan alle deelnemers aan de ingang zal worden gevraagd.

Pierre, die niet gevaccineerd is, besluit echter om toch naar de teamlunch te gaan, ervan uitgaande dat zijn werkgever hem in geen geval kan vragen of hij gevaccineerd is, en hem, bijgevolg, ook niet mag vragen zijn “Covid Safe Ticket” te tonen wanneer het om een activiteit gaat die is georganiseerd binnen het kader van de arbeidsrelatie.

Bij de ingang van het restaurant wordt Pierre gecontroleerd en wordt hem de toegang geweigerd omdat hij niet over een "Covid Safe Ticket" beschikt. Vervolgens dient hij een klacht in wegens discriminatie tussen de gevaccineerde en niet-gevaccineerde werknemers.

Kon de vennootschap Impulse aan al haar werknemers die de teamlunch wilden bijwonen, vragen om hun “Covid Safe Ticket” te laten zien?

 

Correct!

In beginsel mag de werkgever geen informatie over de gezondheidstoestand van een werknemer verwerken of opvragen en dit op grond van artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aangezien de informatie opgenomen in het “Covid Safe Ticket” informatie over de gezondheidstoestand van de werknemer betreft, kan dit dus niet door de werkgever worden opgevraagd.

Bovendien is het COVID-19-vaccin in België (nog) niet verplicht. Bijgevolg kunnen werkgevers hun werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren, met uitzondering van werknemers in de gezondheidszorg, voor wie het vaccin vanaf april 2022 verplicht zal worden gesteld.

Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen de activiteiten die binnen de onderneming worden georganiseerd en activiteiten die buiten de onderneming worden georganiseerd.

Wanneer het gaat om activiteiten of evenementen die door de werkgever worden georganiseerd binnen de onderneming of wanneer het gaat om toegang tot het bedrijfsrestaurant of andere plaatsen binnen de onderneming, kan de werkgever de werknemers in geen geval vragen hun "Covid Safe Ticket" te tonen. Echter, de regels met betrekking tot welzijn op het werk, met name de regels voorzien in de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (bijvoorbeeld regels inzake ‘social distancing’, het dragen van een masker, enz.) moeten altijd worden nageleefd.

Daarentegen, indien de activiteiten buiten de onderneming plaatsvinden en georganiseerd worden door een derde, dan kan het “Covid Safe Ticket” worden opgevraagd, aangezien de regels voor de horeca- en evenementensector dan van toepassing zijn en deze een “Covid Safe Ticket” opleggen. In een dergelijke situatie kan het niet de werkgever zelf zijn die het "Covid Safe Ticket" van de werknemers controleert, maar moet dit een derde zijn, extern aan de onderneming.

In dit geval kon de werkgever Pierre rechtmatig verbieden de teamlunch bij te wonen omdat het om een feest ging dat buiten de onderneming werd georganiseerd, waarvoor de regels met betrekking tot de horeca in acht moeten worden genomen. In België zijn restauranthouders momenteel verplicht te controleren of iedereen die het etablissement binnenkomt in het bezit is van een "Covid Safe Ticket". Bovendien was Pierre niet verplicht naar dit feest te komen en kon hij eveneens een antigeentest of PCR-test doen als alternatief voor het vaccin indien hij absoluut naar de teamlunch wilde gaan. Er is in dit geval dus geen sprake van enige discriminatie tussen de werknemers.

Helaas foutief...

In beginsel mag de werkgever geen informatie over de gezondheidstoestand van een werknemer verwerken of opvragen en dit op grond van artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aangezien de informatie opgenomen in het “Covid Safe Ticket” informatie over de gezondheidstoestand van de werknemer betreft, kan dit dus niet door de werkgever worden opgevraagd.

Bovendien is het COVID-19-vaccin in België (nog) niet verplicht. Bijgevolg kunnen werkgevers hun werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren, met uitzondering van werknemers in de gezondheidszorg, voor wie het vaccin vanaf april 2022 verplicht zal worden gesteld.

Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen de activiteiten die binnen de onderneming worden georganiseerd en activiteiten die buiten de onderneming worden georganiseerd.

Wanneer het gaat om activiteiten of evenementen die door de werkgever worden georganiseerd binnen de onderneming of wanneer het gaat om toegang tot het bedrijfsrestaurant of andere plaatsen binnen de onderneming, kan de werkgever de werknemers in geen geval vragen hun "Covid Safe Ticket" te tonen. Echter, de regels met betrekking tot welzijn op het werk, met name de regels voorzien in de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (bijvoorbeeld regels inzake ‘social distancing’, het dragen van een masker, enz.) moeten altijd worden nageleefd.

Daarentegen, indien de activiteiten buiten de onderneming plaatsvinden en georganiseerd worden door een derde, dan kan het “Covid Safe Ticket” worden opgevraagd, aangezien de regels voor de horeca- en evenementensector dan van toepassing zijn en deze een “Covid Safe Ticket” opleggen. In een dergelijke situatie kan het niet de werkgever zelf zijn die het "Covid Safe Ticket" van de werknemers controleert, maar moet dit een derde zijn, extern aan de onderneming.

In dit geval kon de werkgever Pierre rechtmatig verbieden de teamlunch bij te wonen omdat het om een feest ging dat buiten de onderneming werd georganiseerd, waarvoor de regels met betrekking tot de horeca in acht moeten worden genomen. In België zijn restauranthouders momenteel verplicht te controleren of iedereen die het etablissement binnenkomt in het bezit is van een "Covid Safe Ticket". Bovendien was Pierre niet verplicht naar dit feest te komen en kon hij eveneens een antigeentest of PCR-test doen als alternatief voor het vaccin indien hij absoluut naar de teamlunch wilde gaan. Er is in dit geval dus geen sprake van enige discriminatie tussen de werknemers.

Vragen? Wij helpen graag verder!