Privacyverklaring

Onderzoek naar positieve indicatoren van vierdagenwerkweek met loonbehoud

2 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Brent Bleys, UGent

Het Federale Planbureau en UGent zetten het onderzoek verder naar de impact van de vierdagenwerkweek met arbeidsduurvermindering en behoud van loon. Twee bedrijfscasussen rapporteren positieve effecten. “Nadenken en experimenteren met deze formule is een opportuniteit om de werkorganisatie te heruitvinden.”

Het Franse Groupe LDLC, actief in de informatietechnologie en hightech e-commerce, reduceerde de voltijdse werkweek naar 32 uren verspreid over vier dagen. Laurent De La Clergerie, voorzitter van de raad van bestuur, ziet nauwelijks verschil ten opzichte van het tijdperk met de klassieke veertig werkuren in vijf dagen. Het bedrijf legde een financiële provisie aan voor bijkomende aanwervingen, maar dat bleek overbodig. “We werken beter, efficiënter en kwalitatiever op vier dagen.”

Andere voordelen die Groupe LDLC vaststelde in een vierdagenwerkweek zijn:

  • Een vermindering van het stressniveau in de organisatie. De meeste dossiers hebben geen hyperurgent karakter.
  • Lager absenteïsmecijfer
  • Minder arbeidsongevallen
  • Geen extra medewerkers rekruteren, zelfs geen tijdelijke uitzendkrachten
  • Een betere samenwerking tussen de collega’s. Ze moeten heldere en slimme afspraken maken met elkaar om het werk gedaan te krijgen.

Uiteraard vraagt het systeem flexibiliteit. Medewerkers wisselen hun wekelijkse vrije dag in wanneer vergaderingen of andere verplichtingen hun aanwezigheid op het werk vragen.

Vergadertijd slinkt in vierdagenwerkweek

De noodzaak aan overleg met het team en zelfs de bredere schil aan freelance medewerkers rond de organisatie, beaamt ook Griet Deca, zaakvoerder van Tryangle. Dat bedrijf adviseert andere organisaties hoe het welzijn en werkgeluk van werknemers te verhogen. Griet Deca raadt aan om nauwgezet te zoeken naar de bestaande financiële tegemoetkomingen vanuit de overheid. Dat helpt om het systeem te financieren. Want salarissen blijven op hetzelfde niveau en de beschikbare werktijd vermindert met twintig procent.

Griet Deca is voorstander van de verkorte vierdagenwerkweek met behoud van loon. Zij stelt in de praktijk bij Tryangle deze voordelen vast:

  • Een vermindering en verschuiving in vergadertijd. Tryangle telt minder formele en informele vergadermomenten.
  • Focustijd en een knip in communicatiekanalen. Voorbeeld: het aantal whatsappgroepen tussen medewerkers vermindert. Alleen de essentiële groepen blijven over.
  • Hogere creativiteit. Medewerkers zijn mentaal frisser in het hoofd. “De ideeën borrelen en bruisen.”
  • De werkgoesting is hoger.
  • Het absenteïsme blijft laag.

Productiviteitswinst en milieu impact

Het Planbureau doet samen met de UGent een oproep naar organisaties die het systeem willen testen en bijkomende proefprojecten opzetten. Elders in België en Europa vonden al de eerste proefprojecten plaats, waarover HRmagazine in november berichtte. “Nadenken en experimenteren met deze formule van de vierdagenwerkweek is een opportuniteit om de werkorganisatie te heruitvinden”, aldus professor Brent Bleys van UGent.

Deelnemende bedrijven en organisaties krijgen wetenschappelijk onderbouwde en procesmatige ondersteuning vanuit de universiteit. Het onderzoek behelst parameters zoals welzijn, productiviteit, werkgelegenheid en milieufactoren. “De productiviteitswinst varieert naargelang de sector en de bedrijfsactiviteit. De factor milieu nemen we ook mee: er zullen minder woon-werkverplaatsingen zijn en we onderzoeken de impact van de vrijgekomen privétijd.”

Bron: Webinar Federaal Planbureau en UGent op 1 februari 2024