Privacyverklaring
Constructief ziekteverzuimbeleid behelst meer dan ziektebriefje

Ziektebriefje blijft pijler van verzuimbeleid

7 januari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Kristel Minten Acerta

Straks bergt u de kerstboom opnieuw voor een jaartje op, de schoolpoorten zwaaien weer open en de meeste werknemers hervatten het werk na een vakantiebreak. Al is dat laatste geen absolute zekerheid. Traditioneel ligt het verzuim op maandag hoger dan op andere werkdagen. Onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta, werkgeversorganisaties ETION en VKW Limburg bij meer dan 500 Belgische kmo’s ​stelt dat drie op de tien kmo’s in 2023 een hoger ziekteverzuim rapporteerde.

Het goede nieuws is dat in zes op de tien kmo’s het verzuim stabiel bleef en bij één op de tien zelfs een daling kende. Het ziektebriefje vanaf de eerste dag afwezigheid als stok achter de deur? Opvallende vaststelling in het onderzoek is dat 64 procent van de bedrijven met minder dan 50 werknemers nog altijd een ziektebriefje vraagt vanaf de eerste dag van afwezigheid. De afschaffing van deze vereiste voor bedrijven met meer dan vijftig medewerkers wist hen niet te inspireren om deze maatregel te volgen.

Een constructief ziekteverzuimbeleid behelst meer dan een ziektebriefje. Communicatie met de afwezige werknemer is er een integraal onderdeel van. Een regelmatige telefonische opvolging met de zieke, afspraken maken over de werkoverdracht en voorstellen om bij de terugkeer een gesprek te hebben, versterken de verbondenheid en een vlotte terugkeer naar de werkvloer.

Deconnectie

Zitten werknemers mentaal goed in hun vel? Sinds de federale Arbeidsdeal staat het mentale welzijn hoger op de agenda. De inspanningen op het vlak van het mentale welzijn zijn merkbaar, maar er blijven uitdagingen. Deconnectie bijvoorbeeld. De verwachting dat werknemers na de klassieke werkroosters nog bereikbaar zijn voor dringende vragen of omstandigheden, is levendig. Niet alleen voor leidinggevenden, maar in mindere mate ook voor commerciële medewerkers en zelfs administratieve profielen.

Kristel Minten, experte mentaal welzijn bij Acerta Consult: “Het is belangrijk dat de kmo’s goede afspraken maken met hun werknemers. Wanneer de verwachtingen vaag en ongeschreven blijven, kan dat leiden tot overconnectie en tot burn-out bij werknemers. 62 procent van de kmo’s beweert geen dergelijke afsprakenkader te hebben of te plannen, terwijl dit verplicht is vanaf 20 werknemers en toch al zo’n 35 sectoren een deconnectie-cao afsloten.”

De vierdagenweek als instrument om werk en privéleven beter in balans te houden? Uit het onderzoek blijkt weinig enthousiasme. Slechts één op de tien bedrijfsleiders van kmo’s maakt melding van verzoeken om een voltijdse werkweek in vier dagen af te werken.

Bron: Acerta, Etion, VKW.

Foto Kristel Minten: Acerta