Privacyverklaring

Drie cruciale randvoorwaarden voor een kantoorhond

20 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Joni Delanoeije

In ons vorige artikel las u al over de effecten van een kantoorhond op welzijn en prestaties. Joni Delanoeije van KU Leuven voert empirisch onderzoek over dit onderwerp. Vandaag: de ideale kantoorhond, de invloed van een huisdier op mensen die thuis werken, en drie cruciale randvoorwaarden voor wie wil starten met een viervoeter op de werkplek.

Huisdieren hebben een positieve invloed op thuiswerkers. In de pandemie schaften talrijke thuiswerkers een hond aan om hen te vergezellen tijdens de massale wandelingen. Onderzoek leert dat de beleving van een thuiswerkdag beter is bij mensen die het gezelschap hebben van een huisdier. Joni Delanoeije: “De aanwezigheid werkt ontspannend. Het is een uitlaatklep. Het dier vangt de nadelen die verbonden zijn aan thuiswerk gedeeltelijk op, bijvoorbeeld bij mensen die langere tijd thuis moeten werken of die dat tegen hun zin doen.” De positieve effecten? Meer en kwalitatieve pauzes, beter loskoppelen van het werk wanneer ze thuis zijn, extra lichaamsbeweging en een beperkter gevoel van eenzaamheid.

De ideale kantoorhond

De kantoorhond staat in het middelpunt van het onderzoek. Is er ook een profiel van de ideale kantoorhond? Dat kunnen volgens Joni Delanoeije verschillende types honden zijn. “Het hoeft geen perfect getraind en gehoorzaam dier te zijn. Je moet de eigenheid van het dier laten spelen. Dé typische kantoorhond bestaat niet, evenmin dé typische organisatie. De werkplek en het dier hebben elk een eigenheid en je moet het snijpunt tussen beiden vinden. Een dier op de werkplek beantwoordt trouwens perfect aan de invulling van futuristische werkplekken waar meerdere nutsrollen samenkomen.”

Drie cruciale randvoorwaarden

1. Introduceer een kantoorhond niet zomaar als een amusant initiatief. Vermijd om impulsief een aanvraag voor een kantoorhond goed te keuren. Een hond is een volledig andere soort dan de mens. Zo’n dier binnenbrengen, vraagt expertise op het vlak van dierenwelzijn. Wanneer het dier zich niet op zijn gemak voelt in de kantooromgeving, creëer je problemen. Bij een angstig dier of een dier dat zich op een bepaalde manier gedraagt, voelen medewerkers zich oncomfortabel en elimineer je de gewenste positieve effecten.

2. Zie de kantoorhond niet als een pleister op de wonde voor andere werk- en persoonsgerelateerde kwesties. Het kan nooit een losstaand initiatief zijn dat talloze problemen zal oplossen, integendeel. Een kantoorhond kan de sfeer, de dynamiek en de interactie bevorderen, maar groter dan dat wordt het niet. Er zijn andere acties vereist om de majeure uitdagingen aan te pakken. Vergelijk het met de invoering van de fruitmanden op kantoren: dit blijft een oppervlakkig initiatief dat niet doordringt tot de diepere oorzaak van onbehagen. Bekijk altijd het grotere geheel in het kader van de eigen bedrijfswaarden en -cultuur.

3. Verifieer in welke mate er voldoende openheid is vooraf en er voldoende robuust draagvlak aanwezig is. Vaak zal er een zekere vorm van scepsis zijn. Net zoals die er is bij andere veranderingen die zich ontplooien op het werk. Het management is er overigens mee vertrouwd om met veranderingen bij medewerkers om te gaan. De inbreng van een kantoorhond zet denkprocessen en discussies in gang. Er zijn altijd voor- en tegenstanders. Ontbreekt het draagvlak van het management, dan ontstaat er hoge druk op de ketel. Er zal minder spontaniteit zijn. Fijngevoelige honden vangen die spanning op en zullen ander gedrag vertonen. Dat wekt mogelijk gevoelens van stress op bij de eigenaars, net zoals het risico op een negatief prestatie-effect.