Privacyverklaring

Welzijn prioriteit voor Generatie Z en millennials

18 januari 2024
Tekst
Gert Verlinden

Dat blijkt uit het twaalfde jaarlijkse onderzoek van Deloitte naar deze generaties. Minder dan de helft van deze twee groepen is tevreden over de balans tussen werk en privé. Nathalie Vandaele, human capital leader bij Deloitte: “De meeste organisaties zetten stappen vooruit, maar bij de jongeren is er een roep om actie. Het kan meer en het kan sneller.”

De drie opvallendste resultaten uit het onderzoek zijn:

1. Het inkomen en de nood aan financiële stabiliteit vormen een van de grootste zorgen voor Generatie Z en de millennials. Dat heeft onder meer te maken met de levenskost in België: het budget om een woning te verwerven bijvoorbeeld neemt een flink aandeel. Nathalie Vandaele: “Ze leven van payday tot payday.” Tal van jongeren hebben een tweede job. Het inkomen dat ze uit die bijbaan genereren, is maar van secundair belang. De bijkomende activiteit is vaak gerelateerd aan een hobby of heeft een ondernemend karakter, zoals het beheer van een kleine webshop. Je hoofdjob is niet langer de belangrijkste factor om je identiteit te bepalen, maar is slechts een van de componenten ervan.

Vorige generaties gaven toch ook prioriteit aan het inkomen en de hoogte van het loon. In welke mate verschillen deze generaties van vorige? Nathalie Vandaele: “Loon blijft inderdaad belangrijk, maar de grootteorde waarin ze zich er zorgen over maken, is aanzienlijker. Ze liggen er wakker van.”

2. Mentaal welzijn

Een op de drie personen uit de groep Generatie Z en millennials voelt zich niet voldoende comfortabel en veilig om over mentaal welzijn te praten in een werkcontext. Organisaties maken weliswaar progressie. Er bestaan nu onder meer procedures, tools en richtlijnen, maar de snelheid waarmee verandering merk- en voelbaar is, ligt te laag. Er is een roep om actie, vooral vanuit Generatie Z. Nathalie Vandaele: “Uiteraard kun je als werkgever niet verantwoordelijk zijn voor het geluk van elke medewerker. Maar op het stukje waar je wel impact kunt hebben, moet je wel inspanningen doen.” Ze schetst de mate van mentaal welzijn op een breder spectrum. Er bestaan initiatieven voor de meest zorgelijke of alarmerende situaties, maar er is nog veel ruimte voor verbetering in het preventieve luik, in het beginstuk van het spectrum wanneer signalen nog subtiel en minder zichtbaar zijn.

De aandacht voor mentaal welzijn wordt een constant kenmerk. De ambiguïteit in de wereld is een blijver. De complexiteit van een ecosysteem, vervagende grenzen, gekoppeld aan eventuele persoonlijke problemen op het thuisfront: het is een uitdaging om mee om te gaan.

Het risico op uitputting bestaat. Daarom neemt de vraag naar een duurzame balans tussen werk en privé toe, net zoals de behoefte aan persoonlijke flexibiliteit zoals bijvoorbeeld soepele werktijden en de vierdagenweek.

3. Klimaat en duurzaamheid

De geloofsbrieven en het beleid van ondernemingen inzake klimaat en duurzaamheid zijn doorslaggevende criteria voor kandidaten in hun werkgeverskeuze. Ze vragen er expliciet naar. Het thema leeft in het bijzonder bij de millennials. “Onder invloed van de regelgeving krijgen we bijkomende vragen en ontstaan nieuwe verwachtingen. Denk aan leveranciers, hun ecosystemen, samenwerking met specifieke partners: die keuzes bepalen de voetafdruk van je organisatie”, aldus Nathalie Vandaele. Ze verwijst naar de toename van initiatieven die ons voorbereiden op wat komen zal. Denk aan de elektrificatie van het wagenpark, het reisbeleid, de gebouweninfrastructuur en de flexibele werkorganisatie.

Wat brengt de toekomst?

Millennials zijn de demografische generatie die volgt op Generatie X en Generatie Z voorafgaat. De term millennials verwijst naar mensen die zijn geboren tussen 1983 en 1994. Generatie Z is de demografische generatie die volgt op de millennials. Het zijn de personen die zijn geboren tussen 1995 en 2004. Generatie Z is opgegroeid met de telefoon en tablet in de hand en is daarmee de eerste generatie die zich geen leven meer zonder internet kan voorstellen.

Op termijn zal Deloitte de jongste generatie Alfa ook kwantitatief en kwalitatief bevragen in het jaarlijkse onderzoek. Volgens Nathalie Vandaele zal dat een grotere breuk zichtbaar maken dan tussen de millennials en Generatie Z. “Iedere generatie is een product van haar tijdsgeest. Generatie Alfa is opgegroeid in het vorige decennium. Alle ontwikkelingen die we vandaag observeren en die zij aan den lijve ondervinden, zullen hun denken en handelen beïnvloeden.”