Privacyverklaring

Belgische werknemers voelen zich gezond, maar zijn het niet

22 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden

Negen op de tien werknemers beschouwen zichzelf als gezond. Nochtans kampt een ruime meerderheid van hen met overgewicht en/of een te hoge bloeddruk. Bijna de helft ervaart stress. Arbeiders zijn gemiddeld ongezonder dan bedienden. Een ongezonde levensstijl verhoogt het risico op ziektes en op een hoger ziekteverzuim.

Bijna twee op de drie (63%) door Attentia onderzochte medewerkers kampen met overgewicht. Bijna een kwart van hen (23%) is obees. Mannen en 45-plussers hebben het vaakst last van overgewicht. Twee op de drie (67%) medewerkers hebben een bloeddruk die te hoog is of op z’n minst in de aandachtzone zit. Het probleem is opnieuw groter bij mannen en bij 45-plussers.

Drie op de tien (29%) medewerkers roken. Iets meer mannen roken dan vrouwen. Jongere medewerkers roken vaker dan hun oudere collega’s. Meer dan de helft (55%) van de onderzochte medewerkers geeft aan dat ze één tot tien eenheden alcohol per week drinken. Er zijn meer mannen die geregeld alcohol drinken en hoe ouder, hoe meer ze drinken.

Gebrek aan sport en beweging

Vier op de tien (41%) oefent nooit of minder dan een half uur een fysieke activiteit uit buiten het werk. Mannen zijn wel actiever dan vrouwen. 39% van de mannen beweegt wekelijks twee uur of meer, ten opzichte van 30% van de vrouwen. Onder de jongste generatie werknemers (15 - 24 jaar) bevinden zich zowel de actiefste sporters (26% beweegt meer dan 4 uur per week) als de minst actieve sporters (42% beweegt nooit of minder dan een half uur per week).

Stress grotendeels gerelateerd aan werk

Bijna de helft (45%) van de onderzochte medewerkers ervaart enige mate van stress. Daarvan is bijna de helft (47%) werkgerelateerd. 15% is privé en 24% is een combinatie van werk en privé. Het overige deel geeft aan de bron van de stress niet te kennen. Vrouwen hebben iets vaker stress dan mannen. Een vijfde (19%) van de vrouwen meldt zelfs een verhoogd tot sterk verhoogd niveau van stress. Met de leeftijd lijkt de stress ook toe te nemen.

Risico op hartklachten, depressie, diabetes en kanker

Maar liefst negen op de tien (91%) werknemers percipieert z’n gezondheid als goed tot zeer goed tot zelfs uitstekend. Een overschatting van de werkelijkheid, zegt dokter Edelhart Kempeneers, medisch directeur bij Attentia. “Overgewicht, een te hoge bloeddruk en te weinig beweging zijn risicofactoren voor gezondheidsproblemen zoals hartziekten, diabetes type 2 en bepaalde kankers. Langdurige stress kan ook leiden tot hartklachten, angst, depressie en zelfs een zwakker immuunsysteem. We mogen er niet te licht overgaan.”

Arbeiders minder gezond dan bedienden

Specifieke aandacht verdienen de arbeiders. Zij vallen nog te vaak uit de boot bij acties gericht op meer fysiek en mentaal welzijn op de werkvloer. “Uit onze onderzoeken blijkt dat arbeiders minder bewegen buiten het werk, minder gezond eten, minder goed slapen, vaker roken en een minder gezond lichaamsgewicht hebben”, zegt dokter Kempeneers. “Alleen het alcoholgebruik is beter bij arbeiders dan bij bedienden. Arbeiders hebben ook beduidend vaker ergonomische klachten. Ze voelen zich bovendien minder goed in hun vel op het werk, met minder jobtevredenheid, weinig gevoel van betrokkenheid en vertrouwen. Arbeiders ervaren wel meer rolduidelijkheid en een betere balans tussen werk en privé dan bedienden.”

Impact op ziekteverzuim

Een gezonde levensstijl beïnvloedt het ziekteverzuim. Over de ziekteverzuimcijfers van Belgische werknemers leest meer in dit artikel.

Bron: Attentia:

De analyse gebeurde op basis van het activiteitenverslag van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Attentia, voor de periode 01/01/2023 tot en met 31/12/2023. De volledige dataset bestaat uit 167.427 arbeidsgeneeskundige onderzoeken bij 91.245 unieke werknemers.