Privacyverklaring

“De itsme van hr”

28 juni 2021
Tekst
Patrick Verhoest

UQalify lanceerde een hr- en learningprofiel dat een heel leven meegaat, een beeld geeft van wie medewerkers echt zijn en waarmee ze met jobs en opleidingen kunnen matchen. Het Nederlandse Etil Research Corporation maakt dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheden en is meteen de eerste internationale partner.

Met de joint venture UQalify slaan technologiebedrijven Nalantis en UQ.works de handen in elkaar. UQalify maakt slimme, modulaire en verbonden hr-platformen, om individuen te matchen met passende jobs, opleidingen en coaching. Het hr-ecosysteem introduceert ook een interactief en persoonlijk profiel – myUQskills – dat het voor werknemers mogelijk maakt het eigen potentieel te ontdekken en daarna te delen en te matchen met relevante aanbieders. Oprichter en ceo Thierry Lescrauwaet: “Een eerdere studie met Antwerp Management School wees uit dat Belgen gemiddeld slechts een drietal talenten kunnen opsommen. Ze kunnen zichzelf moeilijk inschatten. Onze tool biedt minstens een 15-tal talenten wat een boost geeft in zelfvertrouwen. Daarnaast hebben we een motivatiekompas toegevoegd en samen met Agoria een universeel DigiSkills Passport ontwikkeld. Meteen heb je een holistisch beeld van wie je bent.”

Levend profiel

Ceo Frank Aernout leidt Nalantis, een bedrijf in taaltechnologie. Het houdt zich bezig met semantisch en linguïstiek begrijpen van taal. “In het geval van UQalify betreft het hr-taal. Als expert in het assessen van skills uit cv’s maakten we samen een persoonlijk competentieprofiel dat je heel je loopbaan meeneemt. Het verandert je leven want je kunt ermee op externe platformen aanloggen en je laten kennen. Je eigen talent en motivatie, je digitale hard skills en soft skills alsook kennis en ervaring zitten er in vervat. Het is een dynamisch profiel dat je steeds vergezelt en zich aanpast aan wat gebeurt. Op die manier maken we upskilling en reskilling toegankelijk en toepasbaar voor iedereen.”

Nederlandse partner

Etil Research Corporation, een Nederlands economisch onderzoeksbureau gespecialiseerd in data over de Nederlandse arbeidsmarkt, gaat in zee met UQalify. Directeur en zaakvoerder Jeroen Meuwissen licht toe: “Onze organisatie wil zicht op verbetering bieden en inzichten leveren vanuit economische data, waardoor andere organisaties en regio’s beter functioneren. De inzichten die we verkrijgen rond economie en arbeid, nemen we mee in oplossingen voor het individu. We zijn actief in meerdere segmenten, waaronder de arbeidsmarkt en het onderwijs.” Etil heeft een passie voor data en haalt er waardevolle inzichten uit. Alleen op individueel vlak ontbrak het aan voldoende inzichten en oplossingen. “We kennen de kansen op de arbeidsmarkt op vlak van beroepen en sectoren, maar moesten passen voor het individu. Nu kunnen we mensen via hun itsme raad geven en data bezorgen. We geven hen mee waar hun beste kansen liggen in functie van beroep en sector. We gebuiken in Nederland de tooling van UQalify om kansen en mogelijkheden van individuele werknemers te bepalen.”

Technologie als middel

Voor Thierry Lescrauwaet is technologie niet meer dan een middel. Het einddoel is dat mensen anders leren en werken. Dat ze voldoening hebben in wat ze doen en de toekomst zien als een opportuniteit in plaats van een bedreiging. Daarom bouwt UQalify platformen waar inhoud, diversiteit, inclusie en de gebruikservaring centraal staan. Zo promoot ook Etil werkmobiliteit in heel Nederland, maar ook over de regio’s heen. Ze kijken er naar het rijke profiel van mensen om hen te begeleiden in hun keuze. Dat kunnen onverwachte keuzes zijn. De boekhouder die ’s avonds video’s monteert als hobby koestert mogelijk geheel andere ambities en kan in die richting evolueren en veel gelukkiger worden in zijn werk.”

Augmented intelligence

Het unieke profiel wordt ondertussen gelinkt aan verschillende bestaande platformen in hr en learning. Thierry Lescrauwaet: “Het is belangrijk dat bedrijven beseffen dat het potentieel van hun organisatie binnen het bedrijf ligt. We helpen dat potentieel te identifceren en activeren onder andere interne jobmobiliteit.” Frank Aernout spreekt over AI, maar bedoelt niet artificial intelligence. “AI staat voor augmented intelligence. Het is een instrument dat hr-medewerkers meer en sneller inzichten biedt, helder, rationeel en zonder enige bias of menselijke beïnvloeding. Op die manier heb je AI die ethisch is, geen blackbox die als een mathematische machine beslissingen neemt. Het vervangt geenszins het nemen van beslissingen door hr. Het reikt hr de talenten van hun teams en medewerkers aan. Het brengt alles op een andere manier in kaart en kan hr helpen om de departementen aan te sturen. Het inzicht brengen we aan via onder andere dashboards die de twee kerncompetenties van hr ondersteunen: opleiden van medewerkers en interne mobiliteit.”

Levenslang leren

UQalify wil het individu begeleiden en klaar maken voor de toekomst. Dat is niet simpel op een ogenblik dat organisaties vaak weten dat jobinhouden zullen veranderen, maar niet kunnen voorspellen wat de nieuwe inhoud juist zal zijn. Frank Aernout: “Hr moet de collega’s op een andere manier bekijken en hen voorbereiden aan de hand van de skills die ze wellicht binnen drie jaar zullen nodig hebben. Daarvoor moeten die collega’s vooral zichzelf kennen en weten waar ze zich nog moeten bijschaven.” Thierry Lescrauwaet vult aan: “Met onze datasets en insights kunnen we kmo’s helpen om de relevante jobs en skills van de toekomst kenbaar en zichtbaar te maken. Dat laat hun medewerkers toe zich met veel meer vertrouwen voor te bereiden en te zien dat ze er niet zo slecht voorstaan. Niemand heeft echt zin in ‘levenslang leren’, maar we willen ons wel verder ontwikkelen en dagelijks groeien waar, wanneer en hoe we zelf kiezen. Uiteindelijk zal dit ook leiden tot een job die bij ons past en voldoening geeft.”