Privacyverklaring

Klaar voor de opleiding?

19 juli 2021
Tekst
Peter Ooms

De efficiëntie van opleidingen blijft erg laag. Een van de oorzaken waarom medewerkers de kennis niet opnemen, is dat ze er mentaal niet klaar voor zijn. Randstad Risesmart zet nu een digitaal instrument in waarmee het beter kan plannen welke medewerkers wanneer welke opleidingen volgen.

Wanneer medewerkers niet de juiste mindset hebben, wanneer ze niet klaar zijn om nieuwe kennis op te nemen en ze geen energie voelen om dat waar te maken, dan is een opleiding gedoemd om te mislukken. Randstad Risesmart biedt nu een analyse – Growth Mindset Manager - aan op basis van eenvoudige spelletjes op de pc of de smartphone. Deelnemers kunnen die test zo vaak herhalen als ze zelf willen. Op basis van de snelheid van de reacties en de gemaakte fouten, krijgt elke deelnemer een score. Die bepaalt of hij of zij klaar is voor een opleiding.

Mentale toestand is beslissend

De technologie achter deze analyse werd ontwikkeld door Stijn Quanten. Hij begeleidt organisaties in die ontwikkelingstrajecten en heeft een reputatie opgebouwd door zijn werk bij voetbalploegen als AC Milan en RC Genk. “Bedrijven stellen ontwikkelingsplannen op en stoppen die vol met kennis, tools en andere leuke zaken, maar ze maken geen onderscheid over wie wanneer welke opleiding zal volgen. We hebben vastgesteld dat de mentale toestand van de deelnemer de beslissende factor is in het proces van het verwerken, opslaan en inzetten van deze informatie. Wij brengen die zaken in kaart. Daarbij is het belangrijk te weten dat die score in de tijd verandert. Met die tool kunnen organisaties hun opleidingsplannen aanpassen aan de individuele paraatheid van de medewerkers. Op die manier kun je een groep opdelen in zij die er klaar voor zijn en de andere die beter op een later moment starten.”

Bernadette Laermans, carrière-adviseur en energiecoach van Randstad Risesmart: “En dat is iets wat ik ook zo heb ervaren en met mij vast vele anderen. Soms krijg je een goed leertraject aangeboden, maar toch weet je er na een maand niets meer van. Ik was er gewoon niet klaar voor, ook al had ik er erg naar uitgekeken. In de volgende sessie lukte het dan weer wel prima.”

“Het aanbieden van nieuwe kennis is gewoon niet genoeg opdat de medewerker het zich ook eigen maakt en in een concrete situatie toepast. Daarbij is ook de houding van het bedrijf ten opzichte van het leertraject belangrijk”, zegt Stijn Quanten.

Coach Pascale Van Houte: “In een moderne leeromgeving op basis van blended learning hoeft die verschuiving van opleidingen helemaal geen probleem te zijn. Medewerkers volgen alvast het aanbod dat ze op individuele basis kunnen volgen op het moment wanneer ze hier zelf klaar voor zijn. De gezamenlijke sessies en interactieve workshops moeten dan wel op een ander moment ingepland worden.”

Traditionele inefficiëntie

De gesprekspartners van Randstad Risesmart verwijzen naar Amerikaanse cijfers over de efficiëntie van opleidingen. Jaarlijks wordt in de Verenigde Staten alleen al 359 miljard dollar besteed aan opleidingen en training van competenties. Daarbij kan slechts in 1 op de 4 gevallen een verbetering van de prestatie worden vastgesteld. Maar in 1 op de 8 gevallen leert de medewerker een nieuwe skill aan. Er is dus een enorm gebrek aan efficiëntie in opleidingen. “Voor de coaches is dat een wake-up call. Wij maken ons sterk dat we een deel van de oplossing voor dat probleem kunnen aanbieden”, zegt Stijn Quanten.

Hij verwijst de mindset-theorie zoals Carol Dweck die heeft geformuleerd. Op basis daarvan heeft hij een tool ontwikkeld die snel een analyse kan maken van de paraatheid van een medewerker vóór die opleiding. Stijn Quanten: “We brengen zo samen in kaart hoe het staat met iemands mindset. Die is belangrijk in de eerste fase van het leren: het encoderen van nieuwe kennis. Dat lukt niet als je niet openstaat voor nieuwe competenties. Ik interpreteer de theorie met de fixed en growth mindset als een continuüm en niet als binair systeem. Mensen zijn soms fixed en dus niet klaar voor nieuwe kennis, maar op andere momenten dan weer wel en dat in meer of mindere mate.”

Individuen én groepen

Stijn Quanten en zijn team zorgen voor de analyse, Randstad Risesmart werkt samen met de organisatie aan de verwerking van al die data en de vertaling daarvan naar de planning van de opleidingen. Daarbij maken ze niet alleen gebruik van de individuele scores van medewerkers, maar ook van dashboards van groepen of afdelingen.

Bernadette Laermans: “Voor bedrijven is dat net heel interessant. Zij willen weten hoe het komt dat de financiële afdeling wel al kan starten met een opleiding, maar de medewerkers van marketing nog niet. Het is belangrijk dat het management inzicht heeft in wat er leeft op de verschillende departementen. De komst van een nieuwe leidinggevende of interne spanningen bijvoorbeeld kunnen maken dat het team uit evenwicht is en dus niet klaar voor de opleiding. Het is belangrijk om eerst het evenwicht te herstellen en pas daarna te denken aan opleidingen.”

“Ik geloof ook in een korte test van een kwartier die we regelmatig herhalen, omdat we zo de evoluties kunnen opvolgen en in functie daarvan de opleidingen sturen”, zegt Stijn Quanten. “Voor de hr-directeurs is het een grote ondersteuning wanneer ze meer data kunnen verzamelen en daarover rapporteren. Zo helpen ze hun organisatie beter vooruit en zijn ze ook zichtbaarder voor de rest van het directiecomité. Hiermee hebben ze meteen ook een dashboard over de ROI van de opleidingen.”

Hij wijst erop dat de medewerkers zelf ook een rapport krijgen. Dat toont ook de openheid van de organisatie en legt ook een deel van de verantwoordelijkheid bij het personeelslid.