Privacyverklaring

Investeringen in technologie vereisen schaalgrootte

14 juni 2021
Tekst
Peter Ooms

SD Worx is van plan om tegen 2025 de grootste Europese aanbieder van payrollverwerking en hr-diensten te worden. De strategie naar verdere schaalvergroting focust op internationalisering en digitalisering. De overname van het Zweedse Aditro maakt duidelijk hoe SD Worx dat wil aanpakken.

Aditro is in Noord-Europa een belangrijke speler voor payroll en hr-diensten, net zoals SD Worx in België. Het belangrijkste verschil is dat de Scandinaven op de vragen van lokale klanten en gebruikers inspelen met veel functionaliteiten via smartphones en de cloud. “Op dat vlak staan de Zweden, Noren en Finnen een stuk verder dan wij. Met de overname vergroten we niet alleen onze geografische aanwezigheid, maar verstevigen we ook onze technologische expertise,” zegt Dominique Tassent. Zij is verantwoordelijk voor de markt van de Belgische bedrijven met meer dan honderd medewerkers.

De noodzaak om steeds meer digitale diensten te leveren aan de bedrijven en hun medewerkers vormt het uitgangspunt van de groeistrategie. SD Worx zal die toepassingen centraal ontwikkelen en dan uitrollen naar de organisaties in de verschillende landen. Het schaalvoordeel biedt een oplossing om de zware investeringen te dragen en te spreiden over veel gebruikers. Toch zijn er ook grenzen aan die uniforme aanpak. “Iedereen weet dat net de salarisberekening gebonden is aan regels en wetten van vaak regionale en lokale overheden. Die payrolltoepassingen zullen altijd op een decentrale manier ingevuld worden. Dat neemt niet weg dat een groot aantal achtergrondprocessen wél universeel zijn. Die ontwikkelen we dus één keer voor alle landen waar we gevestigd zijn. Op dat vlak maken we steeds meer gebruik van artificiële intelligentie. Daarmee kunnen we wel weer een schaalvoordeel realiseren”, zegt Dominique Tassent.

Internationale expansie

SD Worx is actief in België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Ierland, Spanje, Zwitserland en Mauritius. In al die landen kan het bedrijf nog organisch groeien. “In België hebben we het hele gamma van payroll- en hr-diensten in eigen handen. Een aantal daarvan kunnen we ook in de andere landen aanbieden. Tegelijk weten we zeer goed dat we niet in elk onderdeel de beste kunnen zijn. Daarvoor werken we nauw samen met partners. We focussen nu heel sterk op het marktleiderschap in Europa waar we al tot de top drie behoren. Voor landen op andere continenten werken we nauw samen met collega’s die een gelijkaardig aanbod hebben als wij. Een bedrijf met enkele Europese vestigingen én een filiaal in Tunesië bijvoorbeeld, kan nog altijd op onze volledige ondersteuning rekenen. Op die manier dekken we meer dan 75 landen af,” legt Dominique Tassent uit.

Aditro, de laatste grote overname van SD Worx, was ook een partner in dat netwerk. Nu kijkt het bedrijf naar nieuwe kandidaten in dat ecosysteem, maar dan in Zuid- en Oost-Europa. SD Worx is al actief in Spanje en Polen. “In Malaga verkregen we een vestiging door de overname van Adessa. Daar verzorgen we de ondersteuning van klanten met hr-software van SAP HCM en SuccessFactors, maar het is natuurlijk ook een eerste toegang tot potentiële klanten voor ons kerndienstverlening, namelijk payroll. In Polen hebben we dan weer een ontwikkelingscentrum voor onze software en daar zijn we al begonnen met de uitrol van onze diensten voor internationale klanten die er actief zijn. Pas daarna bekijken we de opportuniteiten op de lokale markt.”

Tech

SD Worx nam als sociaal secretariaat de vlucht vooruit met de eigen ontwikkeling van software voor loonberekening en de technologie voor het automatiseren en optimaliseren van hr-processen. “De meeste klanten besteden hun loonberekening in meer of mindere mate aan ons uit. In België staan de meeste organisaties zelf in voor een deel van het proces en kopen bij ons geselecteerde Managed Payroll Services. Andere kiezen voor Full Business Process Outsourcing waarbij SD Worx het hele proces afhandelt. We verwachten dat Europese klanten steeds meer zullen opteren voor software as a service (SaaS).”

Die kerncompetentie maakt intussen deel van een pakket van oplossingen die SD Worx samenvat als ‘5 x 4’. Enerzijds gaat het om diensten in functie van de vijf stappen in een employee journey: aanwerving, onboarding, payroll en rewardberekening en uitbetaling, personeelsbeheer (workforce management) en talentontwikkeling. Daarbij verdeelt het zijn aanbod in vier types: softwareproducten, diensten, expertise en data. “Diensten en expertise worden steeds belangrijker. Nu al zijn een kwart van onze medewerkers in België consultants die klanten bijstaan met hun projecten. Daarbij horen soms ook heel gespecialiseerde diensten en kennis zoals taksconsulting voor expats. Klanten willen ook snel inzicht krijgen in de totale personeelskost inclusief uitzendkrachten, jobstudenten, consultants en freelancers om zo te optimaliseren. Op die manier weten ze vooraf wat de impact is van fusieplannen bijvoorbeeld. Het vorig jaar overgenomen Pointlogic biedt die functionaliteit.”

Mobiel

In het hr-proces draait het steeds meer om informatie naar de medewerkers te brengen. Zij hebben de voorkeur om die op hun smartphone te consulteren. De landen in Noord-Europa tonen daarbij de weg. “SD Worx heeft ook al stappen gezet in die richting. Onze SD Worx Assistant heeft intussen meer dan 280.000 gebruikers en dat willen we snel opdrijven. Dat zullen we bereiken door steeds meer functionaliteiten toe te voegen. Het is begonnen met de loonbrief, maar we breiden dit uit met verschillende communicatietools, tijdsregistratiesystemen, reservatie voor parkings of werkplekken, enzovoort. Daarbij zullen we zeker de kennis en ervaring van SD Worx en Aditro mutualiseren.”