Privacyverklaring

Het hr-team van Auralie Blauwbloeme bij Barry Callebaut Belgium & The Netherlands

17 december 2023
Tekst
Patrick Verhoest

Wat voor een bedrijf is Barry Callebaut?
Auralie Blauwbloeme -
“Barry Callebaut is de grootste chocolade- en cacaoproducent ter wereld. Het bedrijf is het gevolg van de fusie tussen het Franse Cacao Barry en de Belgische onderneming Callebaut en stelt meer dan 13.000 mensen tewerk in ruim 40 landen. In ons land telt Barry Callebaut 1.850 medewerkers, verspreid over 5 locaties: Halle, Heule, Malle, Lokeren en Wieze.”

Hoe ziet het hr-team van Barry Callebaut er uit?
Auralie Blauwbloeme -
“Mijn team in België telt zeventien medewerkers. Ten eerste is er het talent acquisition team, dat focust op rekrutering en selectie. Employer branding en talentmanagement staan ook op hun agenda, kortom het zoeken naar de juiste persoon op de juiste plaats. Het team hr-operations is verantwoordelijk voor de payroll, het contractmanagement, de operationele fiets- en bedrijfswagenlease, verzekeringen en advies over sociale wetgeving. Ze beantwoorden onder andere vragen rond tijdskrediet en pensioen. De hr-businesspartners en hr-officers zijn het eerste gezicht van hr. Ze zijn het aanspreekpunt voor zowel de medewerkers als het management. Zij gaan met de hr-collega’s in gesprek om oplossingen te bespreken en te adviseren. De hr-officers werken in duo met de hr-businesspartner. De hr-businesspartner ondersteunt het management en vormt hun sparringpartner bij de strategische projecten. Hij of zij gaat mee naar businessmeetings, stemt het hr-beleid af op de noden van de business en ondersteunt de sociale delegaties en ondernemingsraad.”

Waar is hr prioritair mee bezig vandaag?
Auralie Blauwbloeme -
“We bieden een volledige hr-cyclus, te beginnen bij de aanvraag van de business. We zetten het merk in de markt en leiden het aantrekken van de juiste profielen in goede banen. Dat betekent het begeleiden van de rekrutering tot aan het contract. We onboarden nieuwelingen en staan hen bij tot ze het bedrijf verlaten. Het gehele spectrum staat dus op onze agenda, inclusief het zorgen voor interne mobiliteit bij wie een andere rol wil opnemen. De tools die ons daarbij begeleiden, ontwikkelen we niet zelf. Die worden vanuit ons hoofdkantoor aangeleverd.”

“Prioritair is onder andere het aantrekken en begeleiden van talent. We bestuderen vandaag de resultaten van een recente engagement survey en koppelen er acties aan. Ook ons wellbeingprogramma, toepasselijk WellBean genoemd, houdt ons bezig, evenals de talentmanagementprocessen. Een belangrijke pijler is diversiteit en inclusie. Door in te zetten op een programma rond inclusiviteit zal onze diversiteit erop vooruitgaan. Tot slot werken we aan hr-efficiëntie. We analyseren onze processen en onze rapportering. We gaan na wat we zeker moeten blijven doen, en waar we nog kunnen verbeteren. We bekijken onze cao’s en kijken of we kunnen vereenvoudigen. Over de vijf sites heen zoeken we ook naar standaardisatie.”

“Wat projecten betreft, komt het nieuw te implementeren gradingsysteem in het vizier. We bereiden al de sociale verkiezingen en het nieuwe fiscaal jaar voor. We zullen ook onze arbeidsreglementen herbekijken.”

Hoe kijken andere afdelingen naar hr?

Auralie Blauwbloeme - “We zijn een strategische partner. We zitten mee aan tafel om te adviseren en kijken dan wat dat betekent voor de collega’s. Als dienst zijn we gemakkelijk bereikbaar. Binnen onze context helpen we de medewerkers zo goed mogelijk. Onze service is transparant en open. We zijn ook altijd benieuwd om te horen wat er nog beter kan. Omdat ons team wat wissels had en we nog bouwen, hebben we de tevredenheid een tijdje niet bevraagd. Ondertussen polsen we geregeld – bijvoorbeeld bij onze syndicale partners – en luisteren we met plezier naar wat beter kan.”

Hoe houdt u uw eigen team betrokken?

Auralie Blauwbloeme - “Alles heeft te maken met communicatie. Ik geef aan wat leeft en wat belangrijk is. Ik benoem wat goed is en wat anders kan. De moeilijkheden van elke dag bespreken we om de betrokkenheid te verhogen. We overlopen de rollen en hun impact. We gaan samen na welke onze rol is, wat mensen het team en de organisatie bijbrengen en welke resultaten we behalen. Als we iets realiseren, nemen we de tijd om dat succes te vieren.”

“Binnen het team hebben we elke week meetings. Dan kijken we wat we realiseerden en wat we nog willen bereiken. We onderzoeken waar we hulp nodig hebben, wat er goed loopt, wat we willen delen en hoe we elkaar kunnen helpen. We geven iedereen de mogelijkheid om in projecten buiten de eigen verantwoordelijkheid te stappen. Zo kunnen medewerkers meekijken naar andere expertises. Dit verhoogt de betrokkenheid en maakt dat ze naar de bredere context van de dienst en bedrijf kijken.”

Hoe ziet u de toekomst van hr, in het algemeen en bij Barry Callebaut?

Auralie Blauwbloeme - “We evolueren naar een hr-afdeling, die steeds meer een strategische speler wordt. De aanpak zal daarbij meer en meer data driven zijn. Ook wij moeten nog diepgaander met datamodellen aan de slag, om met concrete en objectieve gegevens te kunnen uitpakken. Dat moet ons toelaten een faciliterende rol op te nemen. Door de data-aanpak zal tijd vrijkomen vanuit processen die nu tijdrovend, administratief en arbeidsintensief zijn. Met behulp van onder andere chatbots moeten we evolueren naar een selfservicesysteem.  Daarbij kunnen mogelijk een aantal processen – ik denk aan de loonadministratie – extern gaan. Ook dat zal ruimte brengen voor taken die meer waarde genereren.”

“Als ik dit verder vertaal naar Barry Callebaut, kijk ik uit naar een aantal zaken die ik zeker nog wil realiseren met het team. We moeten de omslag maken van buikgevoel naar concrete beslissingen, gebaseerd op objectieve data. Daarvoor moeten we ook binnen onze hr-afdeling de juiste profielen binnenhalen. Niet iedereen kan data analyseren en tot correcte beslissingen komen. We hebben dus een mix nodig van diverse profielen. Door de complexiteit van het bedrijf is het noodzakelijk de kennis die we nu in huis hebben te standaardiseren en in eenvoudige processen te gieten. Die uitdaging gaan we aan met ons hr-team. Een team waarin elk individu sterke bijdrages levert. Iedereen wil vooruit en werkt met bijzonder veel energie.”