Het team van Filip Claes, hr-director De Lijn

1 februari 2021
Het team van Filip Claes, hr-director De Lijn

Hoe ziet uw hr-team eruit?
De hr-organisatie van De Lijn bestaat uit diverse onderdelen. Eerst zijn er drie hr-businesspartners. Zij zijn de strategische partners van de businessunits: Operaties (de planning en uitvoering van de bus- en tramdiensten), Techniek (het onderhoud van voertuigen, gebouwen en infrastructuur) en Ondersteunende Diensten (onder meer finance, ICT en marketing). Daarnaast is er een afdeling ‘Talent en Welzijn’. Daar valt rekrutering en ontwikkeling onder, net als de maatschappelijke assistenten die de chauffeurs ondersteunen. Het hr-dienstencentrum kun je ons intern sociaal secretariaat noemen. Het bevat de payroll, maar ook de eerstelijnssupport voor de medewerkers. Tot de afdeling Arbeidsvoorwaarden behoren de arbeidsjuristen en de deskundigen verloningsbeleid. Zij geven ondersteuning aan leidinggevenden. Onze afdeling Organisatie & Change begeleidt de grote veranderingsprojecten en organisatiewijzigingen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor cultuur en verzorgen de tevredenheidsmetingen. Tot slot onderhouden twee medewerkers de sociale relaties met de vakbonden en analyseert en verbetert één procesanalist de hr-processen. Alles bij elkaar geeft dat een negentigtal hr-professionals. Elke hr-afdeling heeft een afdelingshoofd. Zij vormen samen het kernteam dat de hr-strategie uitzet.

Wat maakt het team speciaal?
De Lijn is een organisatie in verandering. We maakten er een centraal aangestuurd bedrijf van. De invoering van het decreet van bereikbaarheid heeft zijn effect op onze medewerkers. Er zijn technologische veranderingen die een grote impact hebben, zoals de elektrificatie van de bussen. De samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers veranderde drastisch. In die vele veranderingen speelt hr een voortrekkersrol. We hebben in dat kader ook een nieuwe samenwerkingscultuur gelanceerd binnen De Lijn die meer vertrekt vanuit vertrouwen en engagement. Nieuwe technologieën vragen ook nieuwe competenties. In dat kader sleutelen we aan het loonbeleid om de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden. Ons team moet ook de leidinggevenden doorheen de verandering leiden en gepast over de cultuurveranderingen communiceren. De ploeg mag zeker in de bloemetjes gezet worden voor hun ongelooflijke gedrevenheid en focus op de interne klanten doorheen al deze grote veranderingen bij De Lijn. Dat is toch wel een mooie prestatie.

Hoe wordt het hr-team gezien vanuit de andere afdelingen binnen De Lijn?
Vorig jaar hebben we enkele collega’s bevraagd en bij hen gepolst hoe we bepaalde zaken nog beter kunnen doen. Ze erkennen zeker de ondersteunende en trekkende rol die hr speelt. Ze waarderen de rol van de hr-afdeling bij deze veranderingen.

Hoe ziet de toekomst eruit voor hr binnen De Lijn?
Mobiliteit is een sector in volle verandering. Ook de nieuwe technologieën zullen veel impact hebben. We blijven inzetten op talentmanagement en leadership development. Ook onze cultuur van samenwerken over de businessunits heen blijft belangrijk. Binnen hr werken we verder aan het vereenvoudigen en digitaliseren van de processen. Rekrutering blijft een belangrijk aandachtspunt. Door de vergrijzing is er een grote nood aan nieuwe chauffeurs en techniekers. Tot slot willen we verder inzetten op het welzijn en de tevredenheid van onze medewerkers. We blijven de organisatie en vooral de leidinggevenden ondersteunen.