Het team van Catherine Peters, hr-manager Orbid

1 december 2020
Het team van Catherine Peters, hr-manager Orbid

Hoe ziet uw hr-team eruit?
Vandaag ondersteunen 140 Orbid-experten onze klanten op het vlak van IT, software en hr. Dit jaar willen we nog dertig nieuwe collega’s aanwerven. Dat heeft te maken met onze eigen organische groei en met het feit dat we sinds dit jaar deel uitmaken van de internationale Ricoh-groep. Dit biedt ons mogelijkheden op het vlak van kruisbestuiving en groeiopportuniteiten. Onze interne hr-dienst bestaat uit drie medewerkers. Ineke neemt de rol op van hr-officer. Ze staat in voor het traject van werving & selectie en werkt mee aan onze employer brand en rekruteringsevents. Ze verzorgt het onthaal en de introductie van nieuwe collega’s en fungeert als klankbord voor hen. Karen neemt de personeelsadministratie in de brede zin van het woord voor haar rekening. Naast payroll en sociale documenten verzorgt ze de organisatie van onthaal en opleidingen, interne communicatie en staat ze in voor initiatieven op het vlak van welzijn. Zelf ben ik verantwoordelijk voor het hr-beleid, organisatie en ontwikkeling. Ik ben de ‘sparring partner’ voor de managers en werk aan performance en coaching. Bij de aanwervingen doe ik het finale gesprek met de kandidaat. Vandaag doen we voor de rekrutering geregeld een beroep op onze collega’s van Orbid HR Services. We hebben plannen om ons team uit te breiden met een vierde medewerker.

Wat maakt het team speciaal?
Bij Orbid vormen de waarden het GROW-woord. Dit staat voor goesting, resultaatgericht, open/eerlijk en werken in team. We streven er in alles naar om een organisatie uit te bouwen waarin die waarden doorleefd zijn. Ik zie dat binnen mijn eigen team ook spontaan gebeuren. Mijn teamleden stralen GROW uit en werken zo mee aan een organisatie met tevreden medewerkers. Onze ploeg is dynamisch en werkt proactief. We zijn complementair en triggeren elkaar om bij te leren. We spelen kort op de bal en zijn er ons van bewust dat elke vraag van een collega voor die betrokkene van belang is.

Hoe wordt het hr-team gezien vanuit de andere afdelingen binnen het geheel?
Hoewel veel collega’s vaak extern werken bij onze klanten, zijn we als hr-team goed geïntegreerd in de organisatie. We zijn de antennes en de voelsprieten van ons bedrijf. We zijn aanspreekbaar om signalen snel op te vangen. In onze technologische omgeving zien we dat we als hr het verschil kunnen maken. We zetten in op betrokkenheid, tevredenheid en willen dat de medewerkers zich goed voelen. Om dat te bereiken zijn er verschillende initiatieven, zoals een ‘wellbeing channel’ - in tijden van corona geen luxe - dat nagaat hoe je bijvoorbeeld in beweging blijft en hoe je contacten onderhoudt met collega’s. Daarnaast betrekken we onze collega’s bij alle acties, zij zijn onze ambassadeurs. We proberen de medewerkers geregeld formeel en informeel samen te krijgen omdat ze veel thuis of bij de klant werken. Het feit dat medewerkers ons gemakkelijk benaderen, toont aan dat ze ons zien als een partner en onze inbreng appreciëren.

Hoe ziet de toekomst eruit voor hr in deze (nieuwe) omgeving?
Orbid, als deel van de Ricoh-familie, biedt een ideale mix van een kmo met een familiale sfeer én een grote onderneming met vele doorgroeimogelijkheden. De toekomstige uitdaging is het realiseren van de sterke groei in een snel evoluerende omgeving, gekenmerkt door de war for talent, door het verschil te maken, medewerkers aan boord te halen én te houden. We zullen moeten meegroeien op alle domeinen. Ik ben alleszins tevreden dat we er nog altijd in slagen om de juiste medewerkers aan te trekken, namelijk kandidaten die volledig passen binnen onze GROW-waarden.