Privacyverklaring

Beroep van management assistent blijft bestaan

18 april 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Steven Cavens by Inneke Gebruers

Het is vandaag de dag van de management assistent. Maakt de technologische evolutie dat beroep op termijn overbodig? Hoe waarborgen management assistenten hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt? Hr-manager Steven Cavens van Bright Plus legt hiervoor in zijn hr-strategie de focus op welzijn, ontwikkeling en samenhorigheid.

Bright Plus telt ruim 500 management assistenten op de payroll die op projecten en tijdelijke opdrachten bij klanten actief zijn. Steven Cavens ziet de louter uitvoerende taken van de functie gestaag verminderen. “Die evolutie merkte je al de voorbije jaren op, maar het tempo is nu aan het versnellen.” De gevraagde competenties van een management assistent verschuiven. “Harde skills, zoals meertaligheid, blijven tot de competentieset behoren, want het is en blijft een menselijke functie.” Daarnaast stelt hij vast dat de digitale vaardigheden zwaarder doorwegen. En humane vaardigheden die een machine niet weet op te nemen, zoals creativiteit, persoonlijk leiderschap, veerkracht en kritisch denkvermogen, zijn verschilmakers tussen mens en technologie.

Minder vrouwen als management assistent

Artificiële intelligentie en digitale tools nemen de puur operationele en tijdrovende taken over, zoals bijvoorbeeld het opstellen en versturen van een uitnodiging voor een bedrijfsevenement. Steven Cavens stipt aan dat een robot een management assistent nog niet meteen zal vervangen. “Zo’n vaart loopt het niet. Een robot kan misschien notulen nemen van een meeting, maar ontbeert het om zaken proactief in handen te nemen en praktisch probleemoplossend te denken en schakelen.”

Management assistent is één van de honderden knelpuntberoepen op de arbeidsmarkt. De uitstroom van de babyboom generatie creëert een kwantitatief tekort. Bovendien nemen de vereiste digitale vaardigheden toe. De genderdiversiteit in het beroep beweegt. “Vandaag is de verhouding tussen mannen en vrouwen ongeveer 30 versus 70 procent”, aldus Steven Cavens. “De dominantie van het vrouwelijke karakter van het beroep neemt af.”

Welzijn prioriteit in hr

Om de management assistenten inzetbaar te houden, maakt Steven Cavens van welzijn een prioriteit in zijn hr-beleid. Met de gekende piramide van Maslow als fundament, definieert hij vijf pijlers: gezonde, geïnformeerde, gelukkige, gemotiveerde en getalenteerde medewerkers zijn het doel. “Welzijn gaat breder dan louter fysieke en mentale gezondheid.”

Daarnaast zet het bedrijf in op connectiviteit en samenhorigheid van de management assistenten die meestal op fysiek verspreide locaties werken. Via verschillende kanalen communiceren ze met elkaar en delen ze kennis. Dat maakt deel uit van de acties rond opleiding en ontwikkeling. Via een interne academie is er een opleidingsaanbod om de taal- en digitale vaardigheden van de medewerkers te versterken.