Privacyverklaring

AI-vaardigheden cruciaal voor werkgelegenheid

21 mei 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Serafine Vandebuerie, PwC

Meer dan de helft van de Belgische bedienden geeft aan niet mee te zijn met AI en de toepassingen ervan. Slechts 16 procent van de werkgevers biedt momenteel opleidingen aan op het gebied van AI. Dit gebrek aan training staat in schril contrast met de potentiële voordelen, zoals hogere lonen en verhoogde productiviteit. "AI biedt veel meer dan efficiëntiewinst. AI biedt fundamenteel nieuwe manieren om waarde te creëren. In ons werk met klanten zien we dat bedrijven AI gebruiken om de waarde die hun mensen leveren te vergroten”, zegt Xavier Verhaeghe, technology leader, lead PwC België.

Groeimarkt voor AI-vaardigheden

Volgens de Global AI Jobs Barometer 2024 van PwC groeien vacatures voor AI-gerelateerde banen 3,5 keer sneller dan andere functies. Uit het rapport blijkt dat voor elke vacature waarvoor in 2012 AI-vaardigheden vereist waren er nu al zeven vacatures zijn. Werknemers met AI-vaardigheden kunnen in sommige markten tot een kwart meer verdienen dan hun collega’s die deze skills niet bezitten. Deze loonpremie varieert per sector en functie, maar is aanzienlijk in alle geanalyseerde markten. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld verdienen accountants met AI-vaardigheden 18% meer, financieel analisten 33%, sales- en marketingmanagers 43% en advocaten zelfs 49% meer.

De kloof in AI-kennis

Ondanks de economische voordelen die AI biedt, zijn Belgische bedrijven terughoudend in het aanbieden van AI-opleidingen. Uit een iVox-studie in opdracht van PwC België blijkt dat twee op de vijf Belgische werknemers meer verwachten van hun werkgevers op het gebied van AI-trainingen. Bijna 60 procent van de werknemers weet niet waar ze AI-vaardigheden kunnen leren en 19 procent denkt niet in staat te zijn om met AI te leren werken.

Economische voordelen van AI-vaardigheden

De economische kansen voor werknemers die AI-vaardigheden bezitten zijn duidelijk. Deze werknemers verdienen 6 tot 25 procent meer dan degenen zonder deze vaardigheden. PwC analyseerde meer dan een half miljard vacatures uit vijftien landen en stelde vast dat de vraag naar AI-vaardigheden in een steeds sneller tempo toeneemt.

De AI-revolutie verandert de behoeften van werkgevers. Werknemers moeten zich aanpassen en nieuwe vaardigheden leren om relevant te blijven. "Bedrijven en overheden over de hele wereld zullen ervoor moeten zorgen dat ze voldoende investeren in de vaardigheden die nodig zijn voor zowel hun mensen als hun organisaties als ze willen gedijen in een wereldeconomie en arbeidsmarkt die wordt getransformeerd door AI”, besluit Serafine Vandebuerie, people related services partner PwC België.