Privacyverklaring

HRupdate 29 juni – 6,5 op 10

28 juni 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Maakt het werk ziek? Soms. Maar voor velen emancipeert het of stabiliseert het. In ieder geval vallen werk en leven niet te scheiden. En er is flink wat impact van een brede maatschappelijke context, zo leert onderzoek van Securex. Een van uw collega’s formuleert het zo: er is maar één leven en het werk maakt daar deel van uit.

Hoeveel steun geeft uw organisatie aan medewerkers, formeel of informeel? In een kmo kan een warme sfeer al veel betekenen. In grote organisaties is een duidelijk ondersteunend kader stilaan onmisbaar.

Dat kader, maar zeker die warmte, zijn de sterkste wapens tegen de schaarste en de slijtage van talent.

Onze inspiratie van deze week