Privacyverklaring

Promoot een waardevolle rekrutering

22 april 2024
Tekst
partner content

De wereld van rekrutering staat vandaag op een kruispunt, gevormd door een snel veranderende arbeidsmarkt en door talent dat steeds meer op zoek is naar zingeving in hun carrière.

Deze complexe transformatie veroorzaakt een diepe kloof in de traditionele wervingspraktijken, die vaak te transactioneel en op de korte termijn gericht zijn, en roept een fundamentele vraag op: hoe kunnen bedrijven zich afstemmen op de ambities en doelen van het talent van vandaag en tegelijkertijd voldoen aan hun eigen strategische behoeften?

Deze uitdaging heeft geleid tot “meaningful recruitment”, een paradigma dat de band tussen werkgevers en potentiële werknemers heroverweegt door middel van een wederzijds begrip van ambities, waarden en langetermijndoelen van beide partijen. Yoni Szpiro, die Generations Recruitment heeft opgericht, is deze uitdaging aangegaan en benadrukt het belang van het afstemmen van de verwachtingen en waarden van kandidaten met de visie en cultuur van bedrijven.

In plaats van te spreken over rekrutering, gaat het hier meer over “talent acquisition”. Deze meer holistische benadering gaat verder dan de simpele match tussen technische vaardigheden en een functieomschrijving en gaat dieper in op de fundamenten van een culturele match en gedeelde ambities. Bedrijven moeten niet alleen een duidelijke en aantrekkelijke werkgeversbelofte formuleren, maar deze vooral op authentieke wijze uitdragen in elke fase van het wervingsproces. Consistentie tussen wat wordt gecommuniceerd en wat wordt ervaren, wordt een ultieme vereiste voor een zinvolle ervaring voor zowel kandidaten en werknemers.

Generations Recruitment heeft profileert zich als pionier op dit gebied, door verder te gaan dan de traditionele rol van recruitmentbedrijf en zich te positioneren als een echte consultant in talent acquisition. Generations Recruitment zet bedrijven aan tot diepgaand strategisch denken, daagt gevestigde normen uit en nodigt uit tot echte introspectie over wat echt nodig is in termen van in te vullen functies versus oppervlakkige of 'wat altijd al gedaan is' verlangens. Hierdoor begeleiden ze bedrijven door het complexe doolhof van talentzoektocht, niet om onbestaande 'eenhoorns' te ontdekken, maar om duurzame allianties aan te gaan met kandidaten wiens ambities en waarden in echte harmonie zijn met het bedrijf.

Als werkgever kunnen de volgende overwegingen leiden tot zinvollere en dus duurzame werving:

  • Het verwerven van talent omvat het begrijpen van de langetermijndoelen van het bedrijf en het identificeren van de vaardigheden en soorten profielen die nodig zijn om deze te bereiken. Welke functies zullen overbodig zijn over 5 jaar en vereisen dus een bijscholingsprogramma? En omgekeerd, welke behoeften van onze doelklanten zullen nooit veranderen en welke afdeling kan daarom versterkt worden?
  • Strategische planning omvat ook het opbouwen van een sterk werkgeversmerk om de beste kandidaten aan te trekken. Welke waarden leiden uw dagelijkse acties? Wat kunt u gemotiveerde kandidaten die bij u komen werken beloven op het vlak van flexibiliteit, aandacht en opleiding? Met andere woorden, het gaat erom te antwoorden op de eeuwige vraag: waarom u en niet een ander bedrijf?
  • Talentacquisitie is niet reactief maar proactief en maakt gebruik van methoden om een band te creëren en te onderhouden met goede potentiële kandidaten, zelfs als ze op dat moment niet actief op zoek zijn naar een nieuwe functie (netwerken, aanwezigheid op sociale media, sectorevenementen, gerichte marketing). Wie zijn de kandidaten die een doorslaggevende impact kunnen hebben op uw bedrijf? Waar kunt u ze vinden?
  • Het proces omvat gestructureerde beoordelingsmethoden om ervoor te zorgen dat de geselecteerde kandidaten niet alleen over de vereiste technische vaardigheden beschikken, maar ook goed in de bedrijfscultuur passen. Generations Recruitment heeft hiervoor de G.R.A.M. ontwikkeld, een online vragenlijst die de elementen (waarden, gebruiken) identificeert die een directe invloed hebben op de motivatie en betrokkenheid van werknemers/medewerkers.
  • Talentacquisitie stopt niet bij werving. Het omvat ook de integratie en voortdurende ontwikkeling van werknemers om hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken binnen de organisatie. Al in de interviewfase is het belangrijk om kandidaten een perspectief te geven op hun potentiële ontwikkeling, zodat ze zich op de lange termijn met u kunnen identificeren.

“Meaningful recruitment” biedt een concreet en visionair antwoord op de huidige pijnpunten in de HR-wereld. Het is niet langer alleen een selectieproces, maar een manier om samen te bouwen aan een gedeelde toekomst, waarbij talent niet alleen wordt aangeworven, maar echt wordt geïntegreerd en afgestemd op de langetermijnontwikkeling en -groei van het bedrijf.

Uiteindelijk is de verschuiving van traditionele werving naar “Meaningful recruitment” een noodzakelijke reis voor bedrijven die op zoek zijn naar excellentie in een voortdurend veranderende professionele wereld. Door middel van hun innovatieve benaderingen en toewijding aan authenticiteit en het op één lijn brengen van ambities, voorziet Generations Recruitment niet alleen in onmiddellijke behoeften: ze maken de weg vrij voor duurzame en lonende relaties tussen bedrijven en hun toekomstige personeel en begeleiden bedrijven naar een toekomst waarin recruitment betekenisvol, inclusief en transformationeel is.