Privacyverklaring

War for talent woedt minder hevig, maar arbeidskrapte blijft

28 februari 2024
Tekst
Melanie De Vrieze
Beeld
Hannelore Van Meldert - Acerta

De strijd om talent lijkt een beetje bekoeld. Dat blijkt uit het jaarlijkse werkgeversonderzoek van Acerta Consult. Twee op de drie bedrijven hebben er vertrouwen in dat ze hun beste werknemers in 2024 kunnen behouden. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Ook op het vlak van rekrutering zijn Belgische bedrijven positiever dan de voorbije jaren.

De voorbije jaren woedde de oorlog om de beste talenten aan te trekken volop op onze krappe arbeidsmarkt. Die onderlinge concurrentie tussen bedrijven lijkt nu wat weggeëbd. Dat blijkt uit de jaarlijkse bevraging die hr-expert Acerta Consult door Indiville laat uitvoeren bij meer dan vijfhonderd Belgische ondernemingen. De bevraging liep tussen 17 en 31 januari 2024.

Twee op de drie (62%) werkgevers gaat ervan uit dat ze in 2024 hun beste werknemers kunnen behouden. Dat is een verdubbeling van de prognose die werkgevers stelden in 2023. Toen was maar dertig procent er gerust in.

Nog altijd arbeidskrapte

Dat de war for talent bekoeld is, betekent niet dat de arbeidskrapte weg is. Nog altijd vrezen bijna vier op de tien ondernemers dat ze goede medewerkers zullen zien vertrekken. Vooral een te hoge werkdruk, een gebrek aan doorgroei- en opleidingskansen en te hoge loonsverwachtingen zijn de belangrijkste redenen waarom de beste talenten bedrijven zouden verlaten, zo blijkt uit het onderzoek.

“Wat opvalt is dat de factoren die werkgevers aangeven als mogelijke redenen voor vertrek nu minder gaan over het heden (het loon, de werkdruk) en meer over de toekomst (doorgroeimogelijkheden voor de werknemer, vertrouwen dat het goed blijft gaan in de onderneming)”, zegt Hannelore Van Meldert, business director Talent van Acerta Consult. “Het gaat dus over welke toekomst de organisatie voor zichzelf ziet en hoe ze de werknemers daarbij betrekt. Voor ondernemingen wordt het belangrijker dan ooit om in te zetten op duurzame loopbanen. Dat gaat over carrièrepaden met aandacht voor welzijn, ruimte voor groei, zekerheid over de toekomst, een relevante jobinvulling en een gezonde work-lifebalans.”

Positief over tewerkstelling

Naast de positieve verwachtingen op het vlak van retentie, zijn de Belgische ondernemers ook optimistisch over de tewerkstelling in hun bedrijf in 2024. Bijna acht op de tien (79%) verwacht in 2024 mensen aan te werven. In 2021/2022 was dat 70%, in 2023 69%.

Twee derde van de Belgische werkgevers verwacht in 2024 geen mensen te ontslaan: 24% acht ontslagen heel erg onwaarschijnlijk, nog eens 42% acht dat eerder onwaarschijnlijk. In 2021/2022 ging 60% ervan uit dat er geen ontslagen zouden komen, in 2023 was dat 74%. Ontslagen worden nu iets meer als optie opengehouden dan dat in 2023 het geval was, maar tegelijk blijft het deel werkgevers dat ronduit ‘ja’ antwoordt op de vraag of ontslagen op de agenda staan nagenoeg even laag: 9% in 2024, 8% in 2023 en 10% in 2021/2022.