Privacyverklaring

Meer jobstudenten en buitenlandse werknemers in de zorgsector voor opvang personeelstekort

19 maart 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Sabine Goossens - Acerta

De zorgsector kampt al geruime tijd met een acuut personeelstekort. Werkgevers omarmen steeds meer creatieve oplossingen. “Zowel in zorg- als logistieke functies staat de deur open voor jobstudenten en buitenlandse werknemers voor de invulling van knelpuntberoepen.”

Volgens gegevens van Liantis schakelde in 2023 maar liefst 36 procent van de zorgwerkgevers, waaronder ziekenhuizen en woonzorgcentra, jobstudenten in. Dit markeert een significante stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Opmerkelijk is dat in 2023 14,4 procent van alle medewerkers in de zorgsector jobstudenten waren, een cijfer dat een toenemende trend laat zien. Het zijn voornamelijk vrouwen die kiezen voor een studentenjob in de zorg: in 2023 was 76 procent van de studenten in de zorg een vrouw.

Studierichting

In de praktijk kiezen studenten vaak voor de zorg omdat ze al een studierichting volgen die daarop aansluit. Maar evengoed zoeken zorginstellingen tijdelijke medewerkers om hen logistiek te ondersteunen. In vaktermen zijn dat de ‘niet-zorgverleners’.

Gerben Vermeulen, juridisch expert bij Liantis, geeft aan dat de flexibiliteit van jobstudenten een waardevolle aanvulling is in de compensatie van personeelstekorten, vooral tijdens drukke periodes of bij onverwachte uitval van collega's. Maar deze benadering biedt geen structurele oplossing voor het groeiende tekort aan personeel in de zorg.

Taal en diploma

Tegelijkertijd toont een analyse van Acerta dat de afhankelijkheid van buitenlandse werknemers in de zorgsector groeit. In de afgelopen twee jaar is het aantal niet-Belgische werknemers in de zorgsector met 25 procent gestegen. Dit staat in schril contrast met andere sectoren waar het aantal buitenlandse werknemers lijkt te stabiliseren.

Sabine Goossens, hr-expert bij Acerta Consult, wijst op enkele obstakels voor niet-Belgische werknemers in de zorg, zoals taalbarrières en de vereisten voor diploma's. Desondanks blijft het aandeel niet-Belgische werknemers in de zorg gestaag groeien, aangedreven door de voortdurende vraag naar verpleegkundigen en zorgkundigen.

Nationaliteiten in de zorgsector

Interessant is ook de observatie dat vooral in het statuut van arbeiders veel niet-Belgen actief zijn in de zorg. Deze arbeiders voeren vaak taken uit die minder direct gerelateerd zijn aan patiëntenzorg, zoals schoonmaken of keukentaken, waarbij taal en diploma's minder kritisch zijn.

De nationaliteiten van de buitenlandse werknemers in de zorg variëren. Nederlanders, Fransen, Duitsers, Polen en Roemenen domineren de top vijf. Daarna volgen werknemers uit niet-EU-landen zoals Marokko, Congo en Turkije. Opvallend: Oekraïense oorlogsvluchtelingen geven aan dat ze in ons land willen blijven waardoor ze harder inzetten op het leren van de taal. Het is daarom uitkijken naar de evolutie van de vertegenwoordiging van Oekraïners in de zorg.

Gerben Vermeulen