Privacyverklaring

Beyers Koffie rekruteert met succes technici in het buitenland

25 januari 2023
Tekst
Lies De Landtsheer
Beeld
foto Tim Zwijsen (Beyers Koffie)

De nood aan technische profielen bij Beyers Koffie is zo hoog dat de koffiebrander die zoekt in het buitenland.

Zoals de productie gedreven wordt door innovatie en klantgedrevenheid, gebeurt ook de rekrutering volgens deze waarden. Concreet betekent dat onder meer dat gespecialiseerde interimkantoren kandidaten zoeken in het buitenland. Ze zorgen ook voor de verhuis en de huisvesting en regelen alle juridische, medische en administratieve aspecten.

Internationale interimkantoren

Na een interimperiode van één jaar is de buitenlands aangetrokken werkkracht voldoende ingewerkt en komt deze vast in dienst. “Het afgelopen jaar kwam de helft van alle nieuw aangeworven arbeiders uit het buitenland. In de afdeling van Maintenance & Engineering is ongeveer vijfentwintig procent vanuit internationale aanwerving binnengekomen. We hebben mensen uit Portugal, Polen en Roemenië met Engels als voertaal en medewerkers uit de Maghreb met Frans als voertaal”, zo verduidelijkt Tim Zwijsen, quality & organization manager van Beyers Koffie.

“Voor de operatoren van technisch complexere verpakkingslijnen zijn we een half jaar geleden opgestart met internationale interimkantoren om mensen uit het buitenland aan te trekken”, vertelt Tim Zwijsen. “Door de nieuwe productielijnen die er vorig jaar bijkwamen, zochten wij personeel dat we niet meer via lokale aanwerving konden aantrekken.”

Positieve effecten

Dat Beyers Koffie nu in het buitenland op zoek gaat naar werkkrachten, heeft te maken met een aantal factoren:

  • de voedingsindustrie staat “onterecht niet bekend als aantrekkelijke werkgever”;
  • grote gekende spelers in de farmaceutische industrie liggen erg nabij;
  • technische profielen zijn schaars èn
  • de werkloosheidsgraad in de regio is zeer laag.

De effecten? De druk op de productie verminderde, het welzijn van het personeel verbeterde èn de klanten worden tijdig bediend. “Maar vergis je niet, draagvlak hiervoor creëren is een werk van lange adem”, geeft Zwijsen grif toe. Op de werkvloer is er nu begrip voor de nieuwe collega’s die dan (nog) geen Nederlands spreken, maar wel meer technische knowhow in de organisatie brengen.

Opgelet

“Belangrijk is eveneens om er in de ondernemingsraad met de syndicale delegatie open gesprekken over te hebben om transparantie en betrokkenheid te creëren”, gaat Zwijsen verder. “De vakbonden merken ook wel dat het moeilijk is om goede werkkrachten te vinden en dat medewerkers niet doorgroeien als je niet de juiste persoon opleidt.”

Beyers Koffie zet ten slotte verder in op integratie op de werkvloer door taalopleidingen Nederlands aan te bieden en start binnenkort met Vokans vzw een project op over omgang met anderstaligen op de werkvloer.