Privacyverklaring

“Succesformule door beste van beide werelden te combineren”

1 juni 2021
Tekst
Francois Weerts

“Paniek was er niet toen de pandemie uitbrak”, zo blikt het rekruteringsteam van verzekeraar AG terug. Na een korte pauze in de ontvangst van nieuwkomers, kwam er snel druk vanuit de operationele afdelingen om de verwachte versterking te leveren.

De overgang naar werken op afstand en via video gebeurde best snel. “We waren al begonnen met de organisatie van telewerken in 2013”, aldus Christelle Bouhy, verantwoordelijk voor Talent Acquisition & HR Solutions. “We waren allemaal al uitgerust voor één dag per week telewerken. Daardoor konden we snel schakelen en hadden we de middelen om onze operationele taken verder te zetten. Al op 13 maart, vier dagen voor de lockdown, stelde AG vijf dagen per week telewerk in voor iedereen.”

De rekruteerders, een team van zeven met elk hun specialiteit (marketing, informatica, actuariaat, juridische materie, enzovoort.), grepen naar de telefoon voor de geplande screenings. Snel volgden de eerste videogesprekken via Skype en Teams.

Virtuele campagnes

Aanvankelijk leek het om een tijdelijke maatregel te gaan, maar toen duidelijk werd dat ze zou blijven duren, herbekeek het team de processen diepgaander. “We moesten de manier waarop we onze gesprekken en assessments organiseerden, heruitvinden”, zegt Aurelia Maggio (verantwoordelijke voor rekrutering). «Daar hebben we flink wat werk in gestopt. Je evalueert kandidaten anders wanneer ze recht tegenover je zitten dan van op een scherm.»

De andere uitdaging was het wegvallen van traditionele kanalen zoals beurzen en evenementen. “We moesten wel erg creatief worden om onze visibiliteit op peil te houden”, zo vervolgt Aurelia Maggio. “Sedert april 2020 lanceerden we virtuele campagnes voor ons werkaanbod via LinkedIn, Facebook en Instagram, met positieve resultaten.” Andere digitale initiatieven waren vooral korte video’s om potentiële kandidaten raad te geven over de stappen die ze konden zetten. “Ondanks die inspanningen viel ons aantal aanwervingen terug met 27% tegenover het jaar ervoor. De nieuwe aanpak kan niet alles compenseren. AG organiseert elk jaar verschillende IT Recruitment Days. We brengen vijfentwintig studenten een dag samen voor een ontbijt, ontmoetingen, gesprekken, presentaties… Die gezelligheid missen we heel erg, evenals de directe feedback”, zo betreurt Aurelia.

Aanwerven of uitbesteden?

Het bedrijf wil sleutelcompetenties, vooral inzake IT, intern houden en besteedt alleen de taken uit die zich daartoe het beste lenen. Christelle Bouhy: “Dat heeft ons geholpen. Dankzij die aanpak beschikken we over de nodige kennis, maar we moeten waken over de continuïteit en blijven aanwerven.” Op het vlak van informatici werd het beoogde doel bereikt. “Dat was een onverwacht neveneffect van de lockdown”, zo denkt Aurelia Maggio. “Veel van onze concurrenten hebben hun zoektocht onderbroken of teruggeschroefd. Dat liet ons toe om snel een paar specifieke profielen aan te trekken voor onze IT-diensten.”

Interne mobiliteit

AG rekent ook op interne mobiliteit om vacatures in te vullen. “Interne mobiliteit is niet zelden een dominospel”, preciseert Aurelia Maggio. “Door de lockdown is ook die manier om plaatsen in te vullen vertraagd.” AG lanceerde daarop Fly & Help, een initiatief om teams die overstelpt werden met werk uit de nood te helpen. “Door de pandemie kenden sommige afdelingen vertragingen, andere werden net veel meer bevraagd”, aldus Christelle Bouhy. “We hebben daarom vliegende teams opgericht: nogal wat medewerkers hielpen afdelingen om de neerslag en stormbuien van februari en maart te beheren, of ze hielpen collega’s op de afdeling Health Care, die instaan voor de terugbetaling van medische kosten. Een beschikbaarheid en flexibiliteit die sterk geapprecieerd werd.”

Is de toekomst virtueel?

Rekruteren bij AG krijgt er zeker een digitale dimensie bij. “Die formule verbetert de ervaring van de kandidaat”, zegt Aurelia Maggio. “Ze biedt meer flexibiliteit: kandidaten hoeven geen halve dag verlof meer te nemen voor een gesprek. De evaluatie verloopt nu via video. Dat bespaart tijd en verplaatsingen, wat kandidaten sterk appreciëren, maar ook de rekruteerders.” De wervende managers van hun kant zijn minder eensluidend. “Een aantal zal altijd de voorkeur blijven geven aan fysiek contact met kandidaten. Die optie zal blijven zodra de gezondheidssituatie dat toelaat. Het digitale is eerder een extra pijl op onze boog.”

De succesformule zal het beste van beide combineren. “Studenten bijvoorbeeld contacteer je makkelijker digitaal, want je blijft in hun patroon. Al blijft het fysiek contact zijn troeven behouden. Een glimlach, een blik, een lichaamshouding … spreken soms boekdelen. Allemaal indicaties die het scherm niet biedt. Bovendien missen we onze evenementen. Ze boden een dimensie van gezelligheid en sympathie die we zo snel mogelijk hopen terug te roepen. In een ontspannen sfeer kunnen kandidaten onze cultuur aanvoelen, die draait om caring en sharing

En in 2021?

Ondertussen zijn ook de functieprofielen geëvolueerd door de pandemie. “We zoeken nog altijd ondernemers, maar die kwaliteit moeten ze ondertussen demonstreren in telewerkomstandigheden”, legt Aurelia Maggio uit. «Autonomie en het vermogen om bepaalde dingen in vraag te stellen, zijn cruciaal, maar zijn lastiger te realiseren als je werkt vanop afstand. Teamwerk zonder je collega’s te zien, is een uitdaging. Je moet een band kunnen scheppen vanop afstand.»

AG wil in 2021 driehonderd aanwervingen doen. De zaken hernemen en het vertrouwen in de markt lijkt weer te groeien. Het rekruteringsteam wil dat de kandidaten het proces als positief ervaren en in overeenstemming met de waarden van de organisatie, ook als de procedure niet uitmondt in een aanwerving. “We verliezen niet uit het oog dat een kandidaat ook een potentiële klant is”, zo besluit Aurelia Maggio. “Ons werknemersimago en bedrijfsimago vullen elkaar aan en staan niet los van elkaar.”

Rubriek: Operations
Subrubriek: Rekruteren
Tekst: François Weerts

ID
Aurelia Maggio
Functie
Verantwoordelijke voor rekrutering
AG

Christelle Bouhy
Functie: Talent Acquisition & HR Solutions
AG

Streamers

Christelle Bouhy: ‘Al op 13 maart, vier dagen voor de lockdown, stelde AG vijf dagen per week telewerk in voor iedereen’

Aurelia Maggio: ‘Ons werknemersimago en bedrijfsimago vullen elkaar aan en staan niet los van elkaar’

Kader - AG

  • 4.360 medewerkers (eind 2020)
  • 235 aanwervingen in 2020 (-27 % tegenover 2019)
  • 300 aanwervingen voorzien voor 2021
  • 115 verschuivingen door interne mobiliteit
  • 80 stagiairs in IT, actuariaat en verzekeringen.
  • Gezochte profielen: actuarissen, IT’ers, juristen, verzekeraars, marketeers.