Privacyverklaring

Cultiveer een leercultuur

23 april 2024
Tekst
Christophe Lo Giudice
Beeld
Adam Grant by Htag by Références

In onze snel veranderende wereld is het essentieel dat leiders zich blijven ontwikkelen. Het Nordic Business Forum belichtte onlangs de nieuwste trends in leiderschap. Een van de sleuteladviezen? Bouw een leercultuur in je organisatie en blijf altijd nieuwsgierig.

Organisaties die een leerrijke cultuur omarmen, zijn innovatiever en maken minder fouten. Zo'n cultuur moedigt aan om bestaande praktijken in vraag te stellen en stimuleert continue nieuwsgierigheid. Adam Grant, een organisatiepsycholoog en bestsellerauteur, beschrijft deze aanpak als essentieel voor moderne leiderschap.

Volgens Adam Grant is het cruciaal dat leiders openstaan voor nieuwe ideeën en actief zoeken naar redenen waarom ze ongelijk zouden kunnen hebben. Dit helpt om vastgeroeste denkwijzen en de valkuilen van ego-gedreven beslissingen te vermijden. Hij waarschuwt voor een zogenaamde “escalatie van inzet” waarbij leiders blijven investeren in een falende strategie, gedreven door ego en emotie.

Netwerk versterkt leercultuur

Adam Grant stelt voor om een “uitdagingennetwerk” te vormen: een groep van experts, collega's en andere stakeholders die regelmatig samen komen om uitdagingen te identificeren en op te lossen. Zo’n netwerk versterkt een leercultuur door de krachten van diversiteit en samenwerking te benutten om complexe problemen aan te pakken.

Een effectieve leercultuur vereist dat je actief meningen zoekt die verschillen van de jouwe, met de nadruk op 'waarheidsvertellers'. Dat zijn mensen die zich echt bekommeren om het welzijn van de organisatie en haar werknemers. Deze benadering belicht niet alleen jouw blinde vlekken maar schenkt je ook de broodnodige feedback die je organisatie vooruit helpt.

Bron : Nordic Business Forum – The Top 7 Leadership Trends in 2024.

Dit artikel verscheen eerder bij Htag by Références, de Franstalige partner van HRmagazine.