Privacyverklaring

Een op de drie Belgische werknemers wil geen opleiding

6 september 2023
Tekst
Melanie De Vrieze
Beeld
Jan Vašek (Pexels)

Een derde van de Belgische werknemers (34%) zegt geen nood te hebben aan opleiding. Daarmee is ons land geen uitzondering in Europa. Bijna een op de drie (29%) werknemers heeft nood aan drie tot vijf opleidingsdagen per jaar. Een kwart wil graag meer dan zes dagen per jaar. De meerderheid (64%) zegt te leren ‘on the job’.

Uit de meest recente SD Worx-bevraging bij 481 Belgische kmo’s blijkt dat 71% van de kmo’s met meer dan 20 werknemers een opleidingsplan heeft. Meer dan de helft (55%) van de kmo’s zal tegen 30 september klaar zijn om info te geven over het individueel opleidingsrecht. Want sinds de wet van 22 oktober 2022 is het opleidingsrecht niet meer collectief maar wel een individueel recht dat geldt voor elke werknemer.

Per voltijdse werknemer gaat het over vijf opleidingsdagen vanaf 2024 en vier in 2023, in ondernemingen met minstens 20 werknemers. Soms geldt er een andere afspraak in de sector. Telt de onderneming tussen de tien en de twintig werknemers, dan is er een recht van één dag per voltijdse werknemer en per jaar. De werknemer is niet verplicht hierop in te gaan.

Een op de drie heeft geen nood

Uit de jaarlijkse bevraging van SD Worx van werknemers in 10 Europese landen blijkt dat niet alle werknemers vragende partij zijn. Een op de drie werkende Belgen (34%) zegt geen nood te hebben. We zijn daarmee geen uitzondering: met dit cijfer zitten we op dezelfde hoogte als de Duitsers, Fransen, Italianen en de Noren. De Denen, Engelsen en Nederlanders zijn hierin nog meer uitgesproken.

38% van de werkende Belgen zegt er geen tijd voor te hebben. Vorig jaar volgde 54% van de werkende Belgen een opleiding. De meerderheid (64%) zegt te leren ‘on the job’.

Bijna een op de drie (29%) heeft wel nood aan drie tot vijf dagen per jaar. Een kwart (27%) wil graag meer dan zes dagen per jaar. Een op de tien werknemers staat zelfs open voor meer dan 10 dagen opleiding per jaar.

Opleidingsplan

Voor 1 april moesten bedrijven met meer dan 20 werknemers een opleidingsplan meedelen aan hun werknemers. De meesten (72%) zijn daar al mee klaar. “We vroegen ook hoever kmo’s staan met de nieuwe verplichting met betrekking tot het nieuwe (individuele) ‘opleidingsrecht’, met deadline op 30 september”, zegt Annelies Rottiers kmo-adviseur van SD Worx. “De meerderheid (55%) van de kmo’s zal tegen 30 september klaar zijn om info te geven over het individueel opleidingsrecht. Voor kmo’s met meer dan 20 werknemers is dat een verplichting. Niet elke werknemer zal al deze opleidingsdagen opnemen, maar het is wel een opsteker. Opleiding kan verschillende vormen aannemen, aangepast aan de behoefte: het hoeft niet per se in een klaslokaal; ook sessies met een collega of manager ‘on the job’ of online opleidingen behoren tot de mogelijkheden.”

Deze nieuwe verplichting betekent wel wat administratief werk, maar het kan meer zijn, verduidelijkt Annelies Rottiers. “Bijna de helft (44%) zal het individueel opleidingsrecht actief inzetten voor bijscholing. Dat is goed nieuws want werkgevers zijn op zoek naar talent, in een schaarse markt. Organisaties die intern ook talent zien én kansen geven, zijn beter klaar voor de toekomst. Het geeft medewerkers ook perspectief.”