Privacyverklaring

Opleiding, rekrutering en leiderschap prioriteiten in hr-barometer 2024

27 maart 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Dirk Buyens, Vlerick Business School

Opleiding en ontwikkeling blijken, naast selectie en rekrutering, voor Belgische bedrijven de topprioriteit op vlak van personeelsbeleid. Het blijft een aanhoudende uitdaging om de juiste mensen te vinden en hen de mogelijkheid te bieden om te blijven ontwikkelen. Maar bedrijven pakken hun personeelsplanning nog te weinig strategisch en op lange termijn aan. Dirk Buyens: “We zien een evolutie naar de skill-based organisatie.”

De top drie van prioriteiten voor Belgische hr-afdelingen in het afgelopen jaar bestaat uit leiderschapsontwikkeling, selectie & rekrutering, en opleiding & ontwikkeling. Selectie & rekrutering blijft belangrijk, maar moet na twee jaar aan de top toch een plaats inleveren. Opleiding & ontwikkeling gaat dan weer vijf plaatsen omhoog in de prioriteitenlijst en is daarmee de sterkste stijger in de lijst van 32 hr-domeinen die bevraagd worden. Grootste daler is het Nieuwe Werken dat eerder het nieuwe normaal geworden is.

Opleiding voor inzetbaarheid

Ellen Volckaert, senior manager research & development bij Hudson: "Opleiding en (leiderschaps)ontwikkeling domineren samen met selectie & rekrutering al jaren de top drie. Maar de instroom van nieuw talent wordt nu nog versterkt door een toegenomen focus op het ontwikkelen en ‘employable’ houden van mensen eens ze aan boord zijn. Die focus op het vinden van oplossingen voor de huidige bedrijfsnoden zorgt er ook voor dat hr minder prioriteit weet te geven aan potentiële gamechangers zoals strategische personeelsplanning of hr-analytics.

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning blijkt eerder een ad-hocgebeuren. Het betekent dat je als bedrijf op lange termijn strategisch nadenkt over de toekomstige personeelsnoden. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats hebt om de organisatiedoelstellingen te bereiken? Hoewel strategische personeelsplanning doorheen tien jaar hr-barometeronderzoek nooit een hoge prioriteit was, blijkt uit de huidige bevraging dat het onderwerp wel degelijk leeft in hr-departementen. Hr is daarvoor de drijvende kracht: negentig procent beschouwt zichzelf verantwoordelijk voor verdere professionalisering van de strategische personeelsplanning.

Forecasting

Acties zijn vooral gericht op kwantitatieve tekorten. 29 procent van de respondenten geeft aan dat strategische personeelsplanning zich beperkt tot een theoretische oefening zonder concrete acties. Bij bedrijven die wel actief aan strategische personeelsplanning doen, is demand forecasting – het in kaart brengen van de toekomstige noden op het vlak van talent (91 procent) – het populairst. Daarnaast kijkt 82 procent naar het beschikbare aanbod van talent binnen het eigen bedrijf.

Trend naar skill-based organisatie

“Opvallend is dat 77 procent vooral kijkt naar traditionele jobs, terwijl we een evolutie zien naar een zogenaamde skill-based organisatie”, zegt Dirk Buyens, professor Human Resources Management aan Vlerick Business School. “In die organisatie van de toekomst gaat het eerder over individuele competenties, interesses en attitudes. Dat afstappen van afgebakende jobs impliceert meer projectmatig werken vanuit specifieke taken. Dat laat organisaties toe om flexibeler om te springen met hun personeelsbestand, wat nodig is in een competitief en turbulent arbeidslandschap. Of die trend zich daadwerkelijk verderzet, valt af te wachten. Maar uit ons onderzoek blijkt alvast dat 78 procent de organisatie meer wil voorbereiden vanuit vaardigheden. En bedrijven die dat nu al doen, staan meestal verder in hun strategische personeelsplanning.

De hr-barometer is een jaarlijks onderzoek van Vlerick Business School en hr-consultancybedrijf Hudson, onderdeel van Randstad Group Belgium, bij 124 van de 250 grootste Belgische werkgevers. Het onderzoek werd uitgevoerd door professor Dirk Buyens en onderzoekster Sarah Quataert van het Strategic Talent Management Centre aan Vlerick Business School, samen met Ellen Volckaert, senior manager van het Research & Development Departement van Hudson. Link naar het volledige onderzoek: https://dam.vlerick.com/m/720c5838df9d658f/original/HR-Barometer-2024.pdf