Privacyverklaring

Wat gebeurt er met het door de werknemer gebruikt telefoonnummer bij een ontslag(name)?

1 juni 2023
Tekst
Frederic Brasseur
Beeld
Shivanshu Sharma (Pexels)

Bij de beëindiging van de tewerkstelling van een werknemer bij een werkgever, moeten niet alleen de financiële aspecten van die beëindiging geregeld worden, maar ook de praktische aspecten. Een punt dat hierbij vaak tot verrassingen leidt, is het telefoonnummer dat door de werkgever ter beschikking werd gesteld.

Dit nummer wordt doorgaans niet alleen gebruikt voor de professionele communicatie., maar ook voor privé-communicatie en via Itsme of andere applicaties ook voor de meest diverse diensten (bankapplicaties, de belastingaangifte, enzovoort).

De vraag stelt zich dan ook wat er juist moet gebeuren met dit telefoonnummer wanneer de arbeidsovereenkomst een einde neemt?

Op dit ogenblik is er hierover geen specifieke wetgeving. Het artikel 17 5° uit de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorziet alleen dat de werknemer de verplichting heeft om “het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de werkgever terug te geven”. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet de werknemer dus zowel het telefoontoestel als het telefoonnummer terugbezorgen aan de werkgever als die eigendom zijn van de werkgever.

De discussie stelt zich vooral als de werknemer bij de indiensttreding zijn persoonlijk nummer overdraagt aan de werkgever, zodat de werkgever een contract met een operator kan afsluiten en de kosten van dit abonnement betalen. Dit abonnement wordt dan zowel voor privé- als professionele doeleinden gebruikt. Velen zijn zich niet bewust dat de overeenkomst bijna altijd een definitieve overdracht voorziet en zelden een recht voor de werknemer om het nummer terug over te nemen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het komt erop aan om vooraf duidelijke afspraken te maken en zo onaangename verrassingen te vermijden. In ondernemingen met een duidelijk beleid dat voorziet dat het toestel en het nummer ter beschikking gesteld door de werkgever alleen maar voor professionele doeleinden gebruikt mogen worden, zou het probleem zich niet mogen stellen. Hetzelfde geldt als de werknemer zelf beslist om een persoonlijk toestel en nummer te behouden, naast die ter beschikking gesteld door de werkgever.

In het parlement werd nu een wetsvoorstel ingediend dat voorziet dat als de werknemer voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst het gebruikrecht op een mobiel nummer had, de werknemer het recht geeft om dit nummer terug over te nemen bij het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet dit onder het voorstel aanvaarden, ongeacht de context waarin de arbeidsovereenkomst beëindigd werd (dus zelfs bij een ontslag wegens dringende reden). Het betreft echter een louter ontwerp, ingediend door 1 partij uit de regering, dat nog niet goedgekeurd werd.

In deze discussie mag niet uit het oog verloren worden dat beide partijen de algemene verplichting hebben om de arbeidsovereenkomst te goeder trouw uit te voeren. Op basis hiervan zou men kunnen argumenteren dat de werkgever een ex-werknemer een kans zou moeten bieden om onder bepaalde voorwaarden persoonlijke informatie op het toestel te kopiëren.

Daarnaast spreekt het voor zich dat de werkgever de privacy van zowel de werknemers als de ex-werknemers moet respecteren.

Frederic Brasseur
Advocaat DLA Piper UK LLP