Privacyverklaring

Danone kiest voor virtuele coaching van medewerkers

24 februari 2022
Tekst
Partner Content

Om de groei en ontwikkeling van haar medewerkers te faciliteren over alle locaties en talen heen, kwam ze terecht bij CoachHub.

Het multilokaal voedings- en drankbedrijf, gespecialiseerd in zuivel- en plantaardige producten, waters en gespecialiseerde voeding, is een organisatie die evolueert in een snel wijzigende omgeving. Learning & development manager Benelux Maxime Hollande werkt aan een consistente coachingaanpak voor België en Nederland. “In deze hectische wereld is het voor ons van essentieel belang dat we externe partners vinden die ons voorzien van de juiste instrumenten om onze mensen te laten groeien en ontwikkelen. Een van de zaken waarbij we zweren, is het aanbieden van coachingmogelijkheden aan al onze werknemers die hier behoefte aan hebben. Creatief denken is dan de boodschap. Daarom gingen we op zoek naar alternatieve oplossingen die coaching toegankelijker maakten en zo kwamen we bij CoachHub uit.”

Diversiteit

Danone heeft een heel diverse werkvloer. Heel wat nationaliteiten, culturen en talen werken door en met elkaar. Daarom was een meertalige service een absolute must. Ook een culturele fit is belangrijk. Maxime Hollande (Danone): “Wanneer we coaching aanbieden aan een medewerker, dan willen we die ervaring optimaliseren door de best mogelijke match met een coach te vinden. Daarom geven we onze werknemers de kans om een coach te vinden die dezelfde taal spreekt en een vergelijkbare ervaring heeft. Natuurlijk is het aan de coachee om dit te beslissen. Hij of zij krijgt bij de opstart van een coachingproject drie mogelijke coaches aangeboden om uit te kiezen. Als dat proces goed verloopt, starten we. Zoniet kan de coachee opteren voor iemand anders.” Jordy Sijmonsma, Senior Transformation Consultant bij CoachHub: “Onderzoek toont aan dat een goede match met een coach één van de belangrijkste voorspellers is van een succesvol coachingtraject.”

Succesvolle zoektocht

Omdat Danone vestigingen heeft op verschillende locaties, was de nood aan flexibele coaching groot. Die flexibele oplossing bleek de virtuele aanpak te zijn, aldus Maxime Hollande (Danone). “We wilden een manier van werken bij Danone die ons een toegankelijke coaching opleverde, zowel in termen van betaalbaarheid als in flexibiliteit voor onze werknemers. Via internet startte ik gesprekken op met een viertal providers. CoachHub bleek niet alleen de betere in termen van professionaliteit. Ze werken eveneens wereldwijd en stellen een betaalbare technologie ter beschikking. Vlak voor de uitbraak van Covid-19, zijn we met hen in zee gegaan. Hun aanpak hielp ons agile te blijven tijdens deze periode.” Jordy Sijmonsma vult aan: “Er is een goede fit omwille van de flexibiliteit die wij aanbieden. We hebben coaches in alle culturen en talen en beschikken over een globale draagwijdte aan mensen en resources. De samenwerking benadrukt de hoge kwaliteit waarvoor zowel Danone als wij staan.”

Persoonlijke aanpak

CoachHub laat toe om coachingtrajecten te schalen zonder de persoonlijke aanpak te verliezen. Jordy Sijmonsma (CoachHub): “We vinden het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de behoeften van de organisatie en die van de medewerker. Onze leiderschapstrajecten helpen een organisatie groeien. Een focus op change management helpt bij succesvolle transformaties en talentontwikkeling zorgt voor de retentie van toptalenten.”
Daarnaast is er ook een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan veerkracht, balans, mindfulness, performance, communicatie, time management, growth mindset, etc. Dit heeft zowel een direct als indirecte impact op een organisatie. Jordy Sijmonsma (CoachHub) “Tijdens coachingsessies kunnen medewerkers dieper ingaan op deze ontwikkelgebieden om als mens verder te groeien. We merken dat dit leidt tot meer werkgeluk, hogere productiviteit en betere onderlinge verhoudingen.” Is dit niet waar elke organisatie naar wil streven?

Democratisering

CoachHub streeft ernaar coaching wereldwijd te democratiseren voor alle lagen binnen organisaties. De aanpak kan iedereen helpen beter te worden in het leven en efficiënter in de uitvoering van de job, meent Jordy Sijmonsma. “Via ons platform maken we coaching toegankelijk in elke organisatie. Twee thema’s die veel aan bod kwamen tijdens de coronacrisis waren welzijn en omgaan met verandering. Er was veel onzekerheid, de weerbaarheid viel wel eens weg en medewerkers vochten met hun motivatie.”

Samenwerking

Bij elke samenwerking die CoachHub aangaat, is de aanpak anders. Deze wordt aangepast aan de strategische doelstellingen van de klant en hoe de implementatie best gebeurt. Zo startte Danone met een paar maanden coaching voor een kleine groep medewerkers. In een later stadium werden meer medewerkers toegevoegd. Niemand is hierbij verplicht om voor een lange periode van de coaching gebruik te maken. Maxime Hollande: “We gaan op regelmatige basis na of de collega’s tevreden zijn met het verloop van de coaching en of die voldoet aan de normen die we hebben vooropgesteld. We hebben KPI’s aan het project verbonden en stellen vast of de deelnemers positief reageren. We meten de tevredenheid van de coachee bij elke sessie en merken dat we de vooropgestelde doelen bereiken.”

Maxime Hollande Learning and Development Manager Benelux
Danone

Jordy Sijmonsma
Senior transformation consultant
CoachHub

Streamers

Maxime Hollande: “We wilden toegankelijke coaching, zowel in termen van kostprijs als in flexibiliteit van onze werknemer"

Jordy Sijmonsma: "Onze focus is werknemers helpen groeien in hun professionele domein. Maar je moet ook de persoonlijke ontwikkeling meenemen"