Privacyverklaring

Een op de zes Limburgse kmo’s wil in het buitenland rekruteren

27 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Jo Lavrysen - SD Worx

Limburgse kmo’s staan van alle Vlaamse provincies het meest open voor het rekruteren van buitenlandse werkkrachten. Ze doen dit als oplossing voor de te beperkte instroom van kandidaten voor openstaande jobs. Zeventien procent, of een op de zes kmo’s, is de hoogste score van alle Vlaamse provincies. Complexe regelgeving, administratie, taal en cultuur zijn de belangrijkste hindernissen om buitenlandse werkkrachten in te schakelen.

SD Worx onderzocht de bereidheid bij 711 kmo’s om buitenlandse werkkrachten te rekruteren. Een op de tien Limburgse kmo’s heeft al buitenlandse werkkrachten met succes ingezet. De reden: de helft van alle Limburgse kmo’s krijgt onvoldoende instroom van gekwalificeerde kandidaten voor de vacatures. De helft van de Limburgse kmo’s werkt nog niet met buitenlandse arbeidskrachten, maar staat er in 2024 voor open. Voka – KvK Limburg pleit daarom voor snellere Single Permit-procedures en een goed werkende private woningmarkt voor alle buitenlandse werkkrachten. “Complexe regelgeving en administratie blijven de twee belangrijkste hindernissen.”

Nood aan rekruteren van werkkrachten hoogst in Limburg

Zeventien procent van de Limburgse kmo’s ziet buitenlandse werkkrachten als oplossing om de lage instroom van gekwalificeerde kandidaten weg te werken. Dit is dubbel zoveel als het gemiddelde in Vlaanderen (8%). Limburgse kmo’s zetten ook freelancers (35%) en onderaannemers (34%) in om dit probleem het hoofd te bieden. Ongeveer een op de drie Limburgse kmo’s overweegt minder werk te aanvaarden. Daarnaast sleutelt een kwart aan de productiviteit of werven ze mensen met minder ervaring aan die ze bijscholen (26%).

Top drie-hindernissen voor internationaal rekruteren

Complexe regelgeving en wetten zijn voor alle kmo’s de belangrijkste hindernis, ook voor Limburgse kmo’s: 70 procent duidt dit aan. Limburgse kmo’s zien het verschil in taal en cultuur als tweede belangrijkste hindernis, namelijk 63 procent. Als derde in de rij volgt de administratie als aandachtspunt.

Jo Lavrysen, teammanager International Employment SD Worx: “Arbeidsmobiliteit van buiten de provincie en uit het buitenland helpt om meer kandidaten te vinden voor het werk. De complexe regelgeving hoeft geen hindernis te zijn voor wie zich laat bijstaan. Werkgevers willen nieuwe medewerkers graag zo snel mogelijk tewerkstellen. Dat is een aandachtspunt als je buiten de EU rekruteert. Voor niet-EU werknemers heb je een gecombineerde vergunning nodig: zowel de gewestelijke migratiedienst als de dienst vreemdelingenzaken moeten hun goedkeuring geven. Maar beide diensten zijn overbevraagd en onderbemand. Gevolg: werkgevers moeten lang wachten vooraleer een werknemer mag starten. Om aan acute noden te voldoen, is het belangrijk dat de gecombineerde vergunning zo vlot mogelijk verloopt.”

Beleid voor arbeidsmigratie

“De helft van onze Limburgse kmo’s krijgt vandaag onvoldoende instroom voor hun vacatures”, zegt Jonas De Raeve, directeur belangenbehartiging Voka – KvK Limburg. “Zeker in sectoren als bouw en industrie, maar ook bij organisaties met bedienden. Bovendien verwacht een op de drie Limburgse kmo’s een toename van het werk in het eerste kwartaal. Daarom moet je kijken naar internationaal talent uit het buitenland.“

Hij wijst op het belang van een goed uitgebouwd economisch migratiebeleid. “Hierin is een goed werkende private woningmarkt met minder vergunningsproblematieken een belangrijke hefboom, bijvoorbeeld via een systeem van flexwonen voor internationale werknemers. Daarnaast moeten de Single Permit-procedures korter, eenvoudiger en voorspelbaarder. Een snelwegprocedure voor knelpuntberoepen is een must.”

Nederlanders boven bij rekruteren buitenland

Taal en cultuur blijven een belangrijke succesfactor. Dit is de reden waarom de meeste Limburgse kmo’s een voorkeur hebben voor het rekruteren van buitenlandse werkkrachten uit Nederland (48%). Ook daar moet je rekening houden met de impact van telewerk op de aangifte naar de sociale zekerheid en fiscus. “Een op de vijf Limburgse werkgevers heeft een voorkeur voor medewerkers uit Oekraïne, Polen of Roemenië. Ongeveer 14 procent heeft geen voorkeur”, besluit SD Worx.

Over de studie: in de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 711 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 23 november en 10 december 2023. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef.