Privacyverklaring

HRupdate 29 februari: Bonusdag

28 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden

Wat doet u op deze vierjaarlijkse schrikkeldag die februari ons schenkt? Een dag extra om bijvoorbeeld broodnodige werkkrachten te rekruteren. Die werknemers vinden kmo’s steeds meer in het buitenland. Limburgers – ze noemen zichzelf wereldburgers – lopen daarin blijkbaar voorop. Complexe regelgeving, administratie, taal en cultuur vormen de belangrijkste hindernissen om buitenlandse werkkrachten in te schakelen.

Arbeidsmigratie is bovendien een politiek gevoelig thema in dit verkiezingsjaar. Beleidsmakers wagen zich slechts schoorvoetend aan het elimineren van de administratieve hindernissen. Moeten we onze eieren dan maar in de mand leggen van de interregionale jobmobiliteit? Zoals Brussels talent mobiliseren om Vlaamse jobs in te vullen. De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris en zijn Vlaamse evenknie VDAB passeren elkaars gewestgrenzen om de jobs van werkgevers te helpen invullen.

Deze week kondigden sommige bedrijven ontslagen aan. De postcovid financiële buffers lijken opgesoupeerd. Betekenen die ontslagen samen met de arbeidsmigratie een opportuniteit om elders vacatures in te vullen? Het helpt, maar upskilling blijft onontbeerlijk. Net zoals een diversiteits- en inclusiebeleid als hefboom voor retentie van die nationale en internationale medewerkers. Onze prognose: u heeft méér dan 29 dagen op een maand nodig om de competitie om talent te winnen.

Onze inspiratie