Privacyverklaring

Geert Aelbrecht - Duurzaamheid als motor voor welzijn

12 mei 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

Misschien wat verrassend opende Geert Aelbrecht zijn betoog in Bordeaux over welzijn en de people strategy met de belijdenis van “een nieuwe liefde”, met name die voor “duurzaamheid en ESG”. Maar de verrassing bij de deelnemers aan ons hr-congres was van korte duur.

Geert Aelbrecht is dan ook niet alleen chief people officer van Besix Group, maar ook Group Sustainability & ESG Officer. Vanuit een beleid met kpi’s rond environment, social en governance (ESG) neem je meteen het hr-beleid mee, zo stelde Geert Aelbrecht. In het sociale en het governance-luik zitten veel elementen die belangrijk zijn voor een hr-beleid die naam waardig.

Regelgeving

De strategische keuze voor ESG-naleving biedt hr een breder kader voor acties waarvoor hr traditioneel nog wat zoekende was. Aspecten zoals welzijn, diversiteit, verloning, mobiliteit, veiligheid of leren, leken ooit vooral hr-materie. Maar die worden nu niet alleen meer door hr op tafel gelegd. Raden van bestuur voelen daar de druk van de publieke opinie en regelgevers, met de Europese Unie op kop.

“Er komt nu een extra dimensie compliance en regelgeving bovenop. Meteen krijgt hr de taak om de interesse voor duurzaamheid mee te stimuleren en levendig te houden.”

Vandaag voelen beursgenoteerde bedrijven al de druk om apart te rapporteren over ESG, maar in 2026 is het al aan de grote niet-beursgenoteerde bedrijven. De Corporate Sustainability Reporting Directive specificeert richtlijnen voor rapportering rond kpi’s voor duurzaamheid al voor bedrijven vanaf 250 meewerkers en of 40 miljoen omzet en een balanstotaal van 20 miljoen. Maar dat geldt ook voor toeleveranciers in de keten.

Als bouwbedrijf zit Besix aan de frontlijn, want de sector is een grote uitstoter van CO2 en levert veel afval op. “We zullen ons als sector moeten heruitvinden doorheen de hele keten”, zo beseft Geert Aelbrecht.

Transitie

De impact zal dus sterk zijn; zelfs het financieringsmodel van de organisatie zal getekend worden door regels die de EU oplegt. Die EU Taxonomy dwingt bedrijven om hun impact inzake ESG in kaart te brengen en daar valt ook het sociaal beleid onder. “Voor hr ligt hier een kans, want die lawine aan regels kan juist een hefboom zijn die hr extra slagkracht geeft.” Dat speelt overigens ook al op het vlak van talent. “Sollicitanten vragen nu al zeer dikwijls naar ons duurzaamheidsbeleid. Soms is de vraag naar de bedrijfswagen niet meer de eerste”, zo lacht Geert.

De menselijke factor

Voor die transitie zal de knowhow van hr inzake ‘verandering’ van pas komen. En die transitie zal verregaand zijn, want vandaag is nog maar een klein deel van de normen in detail uitgeschreven. Geert Aelbrecht: “Achterliggend is het uiteindelijk de bedoeling dat de organisatie transformeert. Daarmee is hr misschien wel het best vertrouwd. Het gaat over mensen opleiden, projecten opzetten en connectie maken tussen departementen die elkaar vroeger weinig nodig hadden. Daar is de menselijke factor erg belangrijk.”

Regelgeving is uiteraard niet nieuw voor hr. Hr rapporteert vandaag ook al over zaken als gelijke kansen, de salariskloof, mensenrechten, veiligheid en -opleidingen, … Zelfs met een deel milieubeleid via de keuzes in het wagenpark, komt hr in beeld. Ook hier zit weer een stuk transitiebeleid aan, want chauffeurs die gewoon zijn om fossiele wagens te rijden, moeten nu leren omgaan met elektrisch rijden. “De elektrificatie van het wagenpark is belangrijk voor de CO2-reductie. Zie die overgang niet als een fiscale optimalisatie. Denk verder dan de hybride wagens die nu nog gepromoot worden”, zo adviseert Geert Aelbrecht.

Welzijn

Ook steeds urgenter wordt ketenverantwoordelijkheid en de controle van toeleverketen. “In onze toeleverende bedrijven zullen we ook nauwer moeten toezien op respect voor mensenrechten. Meer dus dan je zou denken, is ESG op het lijf van hr geschreven. ESG is zonder meer een mens-topic.”

Al was het maar omdat ook klassieke aandachtspunten van hr in de sfeer van welzijn nu ook sterk aanwezig zijn in ESG-strategieën. In de rapportering die verplicht zal zijn tegen 2026, zitten nogal wat KPI’s over welzijn. “We leggen daarmee een basis voor een reputatie die ons moet toelaten op de markt en om klanten te vinden. Het is geen toeval dat de SDG’s in de objectieven van het bedrijf komen en dat de variabele toplonen daaraan gelinkt zijn. Veel van ons beleid ligt dus ook bij hr: welzijn en gezondheid, d&i, employee benefits, leren, werkomstandigheden ... Dat wordt belangrijk om als bedrijf actief te blijven. Hr kan hier dus aan impact winnen en zal meer aan de tafel zitten met finance, legal, risk management ... “Dit is niet langer hr voor hr, maar hr voor de business.”