Privacyverklaring

Verband tussen financiële gezondheid van bedrijf en absenteïsme en risico op burn-out

18 maart 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Heidi Verlinden - Securex

Verloop, kort en langdurig absenteïsme en flexibele contracten leiden tot slechtere bedrijfsprestaties. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Securex en GraydonCreditsafe. Werknemers van bedrijven die meer winst maken, lopen minder risico op burn-out. Ook andere bedrijfskenmerken spelen een rol, zoals genderdiversiteit. “Aandacht voor diversiteit en welzijn is een voorwaarde voor een financieel gezond bedrijf”, oppert Heidi Verlinden van Securex.

Het onderzoek bekeek welke bedrijfskenmerken invloed hebben op absenteïsme of ziekteverzuim op de werkvloer en in welke bedrijfsomgevingen de risico’s net lager zijn. Opvallend hierbij is dat genderdiversiteit op de werkvloer een belangrijke rol speelt. Bedrijven die onder hun medewerkers het verst van een gelijke verdeling tussen genders zitten, hebben bijna dubbel zoveel risico (1,98 keer meer) op ziektegevallen van langer dan drie maand, wat vaak burn-outgevallen zijn.

Winstcijfers als indicator van burn-out

Bedrijven met financiële problemen vormen vaak stressvolle werkomgevingen. De slechte financiële gezondheid van een bedrijf verhoogt het risico op ziekte en burn-out. Tegelijkertijd leidt dit tot verminderde arbeidsproductiviteit, waardoor de bedrijfsresultaten verder verslechteren. Zo zijn ook de winstcijfers een indicator van het burn-outrisico in een bedrijf. De 25 procent minst winstgevende ondernemingen lopen 1,47 keer meer risico op langdurige ziektegevallen dan de 25 procent winstgevendste.

Eric Van den Broele, directeur Research & Development bij GraydonCreditsafe: “Ik vind het bijzonder opvallend dat bedrijven waar het personeelsbestand sterk richting gendergelijkwaardigheid evolueert vervolgens een pak minder burn-outrisico kennen. Dat ligt in lijn met eerdere studies waarin we bijvoorbeeld een sterk verband aantoonden tussen gendergelijkwaardigheid in en schokbestendigheid van bedrijven. Bovendien toont dit aan dat de ESG-transitiedoelstellingen, ook de sociale, echt wel steek houden en uiteindelijk ook onze bedrijven rendabeler maken.”

Betere arbeidsproductiviteit

Er zijn meerdere factoren in een bedrijf die de bedrijfsprestaties beïnvloeden. Zo heeft - in tegenstelling tot een wijdverspreid denkbeeld - ziekteverzuim altijd een negatieve impact. Niet alleen als het korter is dan een maand, maar ook langer dan een jaar. Bij kort absenteïsme is de impact voor de werkgever meteen voelbaar in de vorm van gewaarborgd loon zonder dat daar prestaties tegenover staan, maar ook in de vorm van indirecte kosten zoals werkdruk bij collega’s.

In geval van langdurig absenteïsme is er ook een directe impact op de loonkost per gewerkt uur, omdat structurele vervanging doorgaans meer kost per uur en er tegelijk nog kosten blijven doorlopen voor de afwezige medewerker. Daarbovenop zijn er kosten verbonden aan bijvoorbeeld de rekrutering en training van de vervanger en zijn efficiëntie die niet meteen optimaal is.

Personeelsverloop

Door het verlies aan kennis en ervaring heeft personeelsverloop logischerwijs een negatieve impact op performantie. Andere kosten wegen nog zwaarder door wanneer werknemers binnen zes maanden vertrekken (“fast quitters”). Deze bestaan uit opzegvergoedingen, maar ook hier uit wervings- en opleidingskosten voor nieuwe werknemers.

Er bestaat eveneens een link tussen de contracttypes en brutolonen van werknemers en de bedrijfsprestaties. Een hoger aandeel studentencontracten drukt de loonkost per gewerkt uur in een onderneming, maar gaat wel samen met een lagere algemene arbeidsproductiviteit en een minder goede financiële gezondheid in het daaropvolgende jaar.

Heidi Verlinden, research project manager bij Securex, licht toe: “Het is een misvatting dat investeren in welzijn niet resulteert in een hogere nettowinst. Deze parameters die de financiële performantie van bedrijven voorspellen, onderstrepen hoe belangrijk het is voor hen om in te zetten op het welzijn van hun werknemers. Gezonde, competente en geëngageerde medewerkers die zich gewaardeerd voelen, blijven langer trouw aan het bedrijf en lopen minder risico om (langdurig) ziek te vallen.”

Daarnaast zijn er factoren waarop de werkgever minder invloed heeft, maar die toch een link hebben met de productiviteit. Zo toont het onderzoek een verband aan tussen de productiviteit van een bedrijf en zijn ligging, zijn omvang en zijn sector van activiteit.

ESG-duurzaamheidsdoelstellingen

Dit onderzoek van Securex en GraydonCreditsafe komt er in een periode waarin bedrijven onder grote druk staan om competitief te blijven in een context van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en een groep van een half miljoen inactieven in België. Bedrijven zijn vanaf dit jaar ook verplicht tot meer duurzaamheidsrapportage onder de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie. Deze regelgeving verplicht grote bedrijven om - samen met hun kmo-toeleveranciers - uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsinitiatieven op gebied van milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG), waarbij het welzijn van werknemers een belangrijk onderdeel is van de sociale pijler.

Eric Van den Broele: “2024 is het jaar van de ESG-doorbraak in het bedrijfsleven. Elke ondernemer in België moet de transitie naar een kwalitatief beter maatschappelijk en economisch weefsel aanpakken met het werknemerswelzijn, en in het bijzonder de burn-outproblematiek, als speerpunt. Hoewel alleen maar de grote bedrijven rapporteringsplicht hebben, leggen ze steeds meer hun ESG-doelstellingen ook op aan toeleveranciers en partners. Dan komen ook de talrijke kmo’s in ons land in het vizier. Met de resultaten van ons onderzoek samen met Securex mogen ze alvast gerust zijn dat die inspanningen ook effectief lonen.”

Eric Van den Broele - GraydonCreditsafe Belgium