Privacyverklaring

“We werken aan een netwerk tussen zorg en werk”

24 januari 2023
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Foto door Karolina Grabowska - pexels

Een op de tien Belgen die zouden kunnen werken, is langdurig ziek. Dertig percent van hen lijden chronische pijn en raken vaak niet meer in het arbeidscircuit. Over hen schreef anesthesist en pijnspecialist Marie Van Remoortere haar boek ‘Dokter, mag ik terug gaan werken?’.

Hoe pakt u pijnpatiënten aan in het ZNA Hoge Beuken?

“Als iemand op raadpleging komt in ons multidisciplinair pijncentrum van ZNA, denken we na of we de pijnklacht moeten aanpakken met interventionele pijntherapie, met medicatie en/of met een traject bij ons multidisciplinair paramedisch team. Interventionele pijntherapie bieden we aan in dagopname en zien we als een hefboom voor pijnreductie, dus minder medicatie en minder neveneffecten en een grotere kans op maatschappelijke participatie door de patiënt.”

Hoe ontstond het idee om de zaken anders te doen?

“Mijn interesse over het onderwerp ontstond in 2010 door de confrontatie met vaak jonge patiënten die op raadpleging komen met een pijnklacht waardoor ze soms al jaren niet meer aan het werk zijn. De impact van arbeidsongeschiktheid op het welzijn van het individu is enorm. Het viel me op dat zowel maatschappelijk als medisch de focus vaak ligt op wat iemand niet meer kan.”

Maar het gaat verder dan dat?

“Naast de pijnklacht zien we dan ook financiële problemen, een sociaal isolement en een verminderde eigenwaarde: een neerwaarste spiraal van radeloosheid, waar ze moeilijk alleen uitgeraken. In dat sukkelstraatje van arbeidsongeschikheid werden mensen tot voor kort heel slecht of helemaal niet opgevolgd. En daar wilden we zelf wat aan doen in ons pijncentrum. “

Hoe pakte u dat aan?

“We gingen in gesprek met de partners rond werk (VDAB, Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB), en andere.) van onze regio en bouwden een samenwerkingsverband uit waardoor we onze patiënten via een ‘warme overdracht’ toeleiden naar werk in aanwezigheid van de zorgprofessionals die de patiënt al kennen. We werken op maat van de patiënt en focussen op wat nog wel kan. Daarbij is een coach van GTB aanwezig om patiënten onder meer te begeleiden bij de drempels die ze ervaren naar de arbeidsmarkt.”

Wat is verder nodig voor een mogelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt?

“Arbeidsongeschikheid moeten we zien als een belangrijk neveneffect van ziekte. Re-integratie moeten we vanaf het begin meenemen in ons actieplan, zodat we langdurige arbeidsongeschiktheid vermijden. In dat behandelplan zit het aanbieden van een toekomstperspectief op basis van wat mensen nog wel kunnen. Ten tweede is het uitbouwen van een regionaal netwerk tussen zorg en werk van groot belang. De kwaliteit van de zorg en de behandeling zal daardoor beter worden. We zijn wat ons pijncentrum betreft alvast fier op onze aanpak en plukken er dagelijks de vruchten van.”

Marie Van Remoortere

Marie Van Remoortere, ‘Dokter, mag ik terug gaan werken? Werk als de bron van herstel’, Paperback, 9789464597097