Privacyverklaring

Ça va? Niet echt

9 mei 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Ekaterina Bolovtsova (Pexels)

Ça va? Hr-dienstverlener Alan nam de vraag als uitgangspunt voor een nationale studie naar welzijn op de werkvloer. De Belg blijkt een opkropper. En hr is in zijn perceptie niet zeer aanspreekbaar.

Uit de studie rond mentaal welzijn op de werkvloer blijkt ook dat een aanzienlijk deel van de Belgen kampt met

  • vermoeidheid (64%),
  • verlies van motivatie (54%),
  • verlies van zin (47%),
  • frustratie (59%) en
  • verlies van engagement (47%)

Mentaal welzijn is een taboe

Hoewel de Belgen zich bewust zijn van de problemen in verband met mentaal welzijn op het werk, aarzelen ze om hun hart en ziel op tafel te leggen, zowel op het werk als daarbuiten.

78% zegt dat het moeilijk is om over mentale problemen te praten in een professionele omgeving. 41% zegt het moeilijk te vinden om over hun geestelijk welzijn te praten in privékring, met hun famillie of vrienden.

De Belgen vragen meer steun van hun management en hr

Belgen zijn het erover eens dat psychische problemen zich steeds meer (88%) voordoen op het werk. Daarom verwachten ze concrete acties van het bedrijf, want 87% vindt dat hun werkgever verantwoordelijk is voor hun geestelijk welzijn. Maar 13% van de Belgen vindt dat hun werkgever echt impactvolle acties onderneemt.

Hallo hr

Wat daarbij ook opvalt, is dat Belgen eerder een collega (52%) of manager (40%) dan een hr-manager (39%) aanspreken om een dialoog over mentaal welzijn aan te gaan. De persoon die een belangrijke rol speelt bij het creëren en bevorderen van een bedrijfscultuur met open communicatie, benaderen ze dus het minst vaak. In andere landen is hr blijkbaar bereikbaarder: in België vindt 61% het moeilijk om met hun hr-manger te spreken over mentale gezondheid, tegenover 53% in Spanje en 56% in Frankrijk.

Mentaal welzijn heeft impact op de bedrijfsprestaties

De huidige situatie leidt ertoe dat 38% van de Belgen ontslag wil nemen. Als hun werkgever acties zou ondernemen om hun mentaal welzijn te verbeteren, dan zeggen Belgische werknemers dat hun motivatie zou toenemen (82%), net als hun productiviteit (79%) en hun loyaliteit aan hun bedrijf (79%).

Bedrijven willen actie ondernemen …

Managers en werknemers hebben goede bedoelingen, maar er zijn belemmeringen om het probleem grondig aan te pakken. 58% van de werknemers zegt niet genoeg tijd te hebben om zich op te leiden rond mentaal welzijn op het werk, terwijl dit cijfer onder managers oploopt tot 66%. Bovendien voelt slechts 49% van de werknemers zich competent om adequaat te reageren wanneer een teamlid mentale problemen meldt, tegenover 53% van de managers.

Een duidelijke strategie en bewustzijn: de eerste stappen

Volgens Elke Van Hoof, klinisch psychologe en stressdeskundige, is de implementatie van een strategisch welzijnsbeleid de sleutel tot succes bij het verbeteren van de geestelijke gezondheid op het werk. Bovendien gelooft 78% van de Belgen dat gezondheidswerkers kunnen helpen bij de bewustmaking rond dit thema.

Alan is een hr-dienstverlener op het vlak van zorgverzekering, medisch advies, preventie en mentale gezondheid.