Privacyverklaring

Een welzijnsbeleid gebaseerd op luisteren

3 mei 2023
Tekst
Lies De Landtsheer
Beeld
clearXperts

Consultancy-organisatie clearXperts laat een well-feelingbeleid groeien vanuit de basis. Die bottom-upaanpak resulteert vandaag in een organisch gegroeide praktijk met diverse pijlers.

ClearXperts (onderdeel van Asap HR Group) wil naar een beleid voor diversiteit en inclusie door te luisteren naar medewerkers èn consultants aan de basis. Het beleid is gegroeid vanuit een teambuildingactiviteit, zo zegt hr-manager Joris Reynders.

Met een team van businesspartners werkt hij het well-feelingbeleid uit, berustend op uiteenlopende pijlers. “Sport is  een van die pijlers, met acties zoals de 10 miles, maar evengoed workshops in sporten die onze mensen beoefenen, zoals baseball, hockey of kunstschaatsen”, zegt Joris Reynders. “Een andere pijler is alles rond vitaliteit en veerkracht: yoga, gezonde voeding of rek- en strekoefeningen voor een zittende job. Hier staat het mentaal welzijn centraal. Een derde pijler is cultuur met activiteiten zoals schilderworkshops, wandelingen, het KunstUur of teambuildingweekends.”

Religie

Voor de concrete uitwerking van het well-feelingbeleid luistert clearXperts naar de medewerkers. Goeroes of trendy voorbeelden van andere bedrijven heeft het daarvoor niet nodig.  “Onze talentmatcher Najat Bohmedi had het idee om een bakworkshop te houden net voor de start van de ramadan. Tijdens deze workshop kwam marketingconsultant Cansu Temel met het idee om een iftar – de avondmaaltijd tijdens de ramadan – te organiseren op het werk. Iedereen kon van thuis iets meebrengen: soep, gebak, … Er waren ook collega’s die een dag meegevast hebben uit morele steun. De verbinding die er toen  ontstond, was verrijkend.”

“We zwijgen religie niet dood, maar verwelkomen het als deel van iemands persoonlijkheid”, legt Joris uit Reynders. “In het well-feelingbeleid gaat het wel over meer dan religie alleen. Het draait om uniek zijn in alle facetten, over persoonlijkheid, werkvoorkeur, je unieke ik. Vanuit clearXperts willen we iedereen gelijk behandelen, zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn.”

Openheid van geest

Wie een checklist verwacht met tips rond diversiteit en inclusie, is eraan voor de moeite, maar Joris Reynders deelt wel graag hun succesfactoren mee. “In onze organisatie rekruteren wij actief mensen met een open geest. Dit maakt dat onze consultants op hun beurt hun klanten bewust doen stilstaan en verder laten reflecteren, wanneer zij worstelen met diversiteit en inclusie. Alles start met luisteren en openstaan voor elkaar. We proberen initiatieven uit, gebaseerd op het brede interesseveld van onze medewerkers. We analyseren wat wel en niet werkt om verbondenheid te creëren.”