Privacyverklaring

Zet uw medewerkers in beweging

4 mei 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
IDEWE

Als uw gemiddelde medewerker lijkt op de gemiddelde Belg, dan sleept die waarschijnlijk overgewicht mee en heeft die te weinig beweging. De werkgever is goed geplaatst om werknemers daarbij te helpen en vooral: hij heeft er belang bij.

IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, maakte een rapport waaruit het concludeert dat 58 procent van de Belgische werknemers (mannen 64 procent en vrouwen 50 procent) met overgewicht kampt. In een vorige editie van het gezondheidsrapport (2011) was dat 51 procent.

Ook een andere belangrijke gezondheidsindicator vertoont een negatieve trend: 25 procent heeft een te hoge bloeddruk (19 procent in 2019). Dit is overigens het geval voor veel meer mannen (30 procent) dan vrouwen (17 procent).

“Het klinkt cliché, maar we bewegen gewoon te weinig en we eten niet gezond”, zo stelt Sofie Vandenbroeck, verantwoordelijke Kennis Informatie en Research bij IDEWE.

Wie beweegt op de werkvloer, is niet noodzakelijk beter af, want die beweging heeft niet hetzelfde gunstige effect als bewegen in de vrije tijd. Integendeel zelfs. “Altijd dezelfde bewegingen uitvoeren, zonder voldoende recuperatie tijdens het werk, kan zelfs een negatief effect hebben op hart en bloedvaten of aanleiding geven tot overbelastingsletsels. Dit staat gekend als de gezondheidsparadox. Beeldschermwerkers daarentegen zitten te vaak en te lang aan één stuk stil, zeker wanneer ze telewerken. En ook dat is niet gezond.”

Rol van de werkgever

De rol van de werkgever mag in dit verhaal niet onderschat worden, want ook die haalt voordeel uit gezondere werknemers: wie zich gezond en fit voelt, heeft een positievere mindset en is gemotiveerder. Dit komt de werksfeer ten goede en heeft een gunstig effect op productiviteit en afwezigheid door ziekte.

IDEWE deelt zeven tips voor werkgevers om hier op de lange termijn een stimulerende rol in op te nemen:

  • Stimuleer gezond eten. Voorzie bijvoorbeeld in fruit, soep of andere gezonde alternatieven in de cafetaria.
  • Lanceer wandelvergaderingen en stimuleer lunchwandelingen. Die bevorderen deconnectie tijdens de pauze.
  • Motiveer tot stretchen tijdens korte pauze. Affiches met eenvoudige oefeningen aan de kopieermachine of koffieautomaat kunnen inspireren. Collega's kunnen elkaar uitnodigen om het samen te doen.
  • Stimuleer fietsen naar het werk.
  • Organiseer gezamenlijke beweegsessie na het werk. Zo leren collega’s elkaar ook in een andere context kennen.
  • Zet een fysieke uitdaging tussen de collega’s op (bijvoorbeeld collectief x aantal kilometers wandelen voor het goede doel).
  • Investeer in verstelbare bureaus en zitballen, het klassieke bureau is passé.
  • Stel een realistisch gezondheidsbeleid op waarnaar je op regelmatige basis teruggrijpt. Zo vermijd je dat bovenstaande tips one-offs worden.