Privacyverklaring

Stress: Ben jij ook besmet?

8 februari 2023
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Paul Koeck

Stress is besmettelijk. Wie er last van heeft, zal geleidelijk maar onvermijdelijk zijn teamgenoten aansteken. Dokter Paul Koeck ontwikkelde een onlineprogramma en bijhorende test voor teams. Een kwartier per dag kan hen weer gezond helpen worden.

Op de foto ziet u twee keer Paul Koeck. Dokter Koeck geeft daarmee symbolisch aan dat dagelijks vijftien minuten ‘in de spiegel kijken’, kan leiden tot zelfinzicht en stress reduceert. Als arts is Paul Koeck al jarenlang bezig met het verschijnsel burn-out. Hij stelt vast dat stress en chronische overbelasting een spanning veroorzaken “op al onze organen en ingewanden. Deze chronische overspanning heeft ook gevolgen voor meerdere centra in onze hersenen.” Paul Koeck heeft het over hyper-arousal – wat leidt tot zenuwachtigheid, piekeren, angst en paniek – en over hypo-arousal – wat dan weer onder andere geheugenproblemen, uitputting, vermoeidheid, burn-out of depressie tot gevolg heeft.

Stressbesmetting

Wie last heeft van bovenstaande verschijnselen, bestempelt dokter Koeck als een rode medewerker. Rode medewerkers hebben volgens hem impact op het team en wie weet op het bedrijf, want stress is besmettelijk. “Stress van één teamlid of medewerker die rood kleurt, zal druppelsgewijs de ene na de andere collega besmetten. Anderen in het team zullen progressief onzichtbare stress ontwikkelen en van oranje naar rood evolueren. Hun denkvermogen daalt. Ook de leidinggevende ontsnapt er niet aan. Competente groene medewerkers zullen, als ze de rode collega niet herkennen, mee opschuiven richting rood, of in een negatieve spiraal of conflict belanden.”

Onlineprogramma

Vanuit zijn opleiding als arts en therapeut zocht Paul Koeck de eerste jaren van zijn carrière hoe hij medewerkers vanuit de rode naar de groene zone kon krijgen. Op de Vlerick Business School onderzocht hij hoe teams en zelfs bedrijven naar rood kunnen afglijden. Toen hij zag dat het over veel gevallen ging, ontwikkelde hij de consumentenversie van het online herstelprogramma mijnkwartier.be, waarmee zowel de individuele medewerker als teams digitaal online worden begeleid tot ze duurzaam groen scoren. “Omdat we vijftien minuten per dag vragen van de medewerker tot het team groen scoort, heet de website zo.”

Resultaten

Dokter Koeck kreeg in 2014 de Alfred-award van de Vlaamse Vereniging voor Oplossingsgerichte Therapeuten voor het programma. De resultaten stelde hij in 2017 en 2019 al voor op het Wereldcongres Psychiatrie: “Vandaag meten we bij onze 17.000 gebruikers wereldwijd een gemiddelde stressdaling tot 70% na 49 dagen, met behoud van deze scores tot meer dan zes jaar na de deelname.” De bijhorende zelftest, die ook vooraf aan het programma afgenomen kan worden, is inmiddels afgelegd door meer dan veertig miljoen gebruikers in tweehonderd landen.

Bedrijven

Het originele consumentenprogramma werd tijdens de pandemiejaren uitgebreid en aangepast voor bedrijven en organisaties met een specifiek hr-platform voor hr-managers, waar ze op anonieme wijze de statistieken van hun organisatie kunnen volgen op verschillende dashboards. Deze geven zowel inzicht in de stressscores en evolutie van de medewerkers uit teams die het programma niet volgen, als de evolutie van diegenen die wel aan het programma deelnemen. Paul Koeck: “Zo kan hr in één oogopslag een diagnose stellen voor het bedrijf, maandelijks opvolgen hoe het bedrijf evolueert, evalueren hoeveel medewerkers duurzaam groen scoren en hoeveel teams al groen scoren als team. Dit alles is volledig anoniem voor de medewerker. Hr weet niets over het individu en dat hoeft ook niet meer, omdat je kunt sturen op overkoepelend hr-beleidsniveau. Dit kan de hr-medewerker in één oogopslag, dankzij de dashboards. De totale set-up voor een bedrijf duurt maar twee minuten en is volautomatisch. Er is zelfs geen enkele interventie nodig van IT, zodat bedrijven snel kunnen schakelen en opstarten. Statistieken worden pas getoond nadat de steekproef groot genoeg is. Medewerkers leren zelf hun eigen stressmanagement oplossingsgericht te doen op zo’n manier dat ze het zelf leren integreren in verschillende situaties en contexten, zowel op het werk als thuis.”

Stressvrij leven

De tool wil een integrale digitale begeleiding naar een gewenst meetbaar evidencebased eindresultaat zijn, weet Paul Koeck: “Het helpt elke medewerker zijn of haar eigen oplossingen te vinden naar een stressvrij leven, zowel professioneel als privé. Het helpt hr in een beleid naar stressvrije teams en uiteindelijk een distress-arme organisatie, waar wel plaats is voor kortstondige positieve stress. Uitdagingen moeten zo groen mogelijk aangegaan worden om meer veerkracht, flexibiliteit en engagement op te bouwen in een oplossingsgerichte bedrijfscultuur, waar medewerkers leren win-wingesprekken met elkaar te voeren. Ze leren openstaan voor reskilling om meer te doen met minder op een aangename en mentaal gezonde wijze. De aanpak draagt bij aan de inspanningen om onnodig absenteïsme te verminderen.”